Cjenik

Opis Uključeno
Podaci o poslovnim subjektima
Podaci o rukovodećim osobama
Povezanost osoba i poslovnih subjekata
Financijski podaci poslovnih subjekata za posljednjih pet godina
Dnevno ažuriranje stanja blokada računa poslovnih subjekata
Dnevno ažuriranje stanja i objava predstečajnih nagodbi i stečajeva
Dnevno ažurirane E-mail obavijesti o bitnim informacijama u vezi vaših poslovnih partnera
Dnevno ažurirana bonitetna ocjena sa indeksom rizika poslovanja vaših poslovnih partnera
Informacija o iznosu poreznog duga
Informacija o kašnjenju isplate plaća
Indeks plaćanja
Izvoz podataka
Pokazatelji likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti, ekonomičnosti i profitabilnosti
Kreiranje vlastitih lista subjekata za praćenje
Godišnja pretplata: 300 EUR + PDV

PLAĆANJE

Plaćanje godišnje pretplate na servis Reputacija.hr možete napraviti uplatom na IBAN: HR8824020061101232848 s opisom plaćanja "Godišnja pretplata",
a iznos za uplatu je 375 EUR.

Nakon što uplatite pošaljite nam na mail kontakt@reputacija.hr podatke na koga treba glasiti račun kako bismo vam ga poslali zajedno s potvrdom da vam je pretplata aktivirana ili produžena.

Valuta i iznos:
EUR 375,00
IBAN:
HR8824020061101232848
Model:
HR99
Opis plaćanja:
Godišnja pretplata na Reputacija.hr
Skeniraj i plati:
Barcode