MEDIC, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

  • OIB:36228944903
  • Adresa: Zagreb (Grad Zagreb), Trg Dražena Petrovića 3

Telefon:

01 4800 111

Telefax:

01 4843 626

Stranica:

www.medic.hr

Sklopljeni ugovori:

Br. Datum Naziv Iznos
1. 28.06.2024. Potrošni materijal za hemodijalizu - Potrošni materijal za hemodijalizu grupa 5178.233,55
2. 25.06.2024. INTRAOKULARNE LEĆE - GRUPA 48.664,95
3. 24.06.2024. Nabava potrošnog materijala za hemodijalizu za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 12.17.672.493,09
4. 21.06.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 302.058,43
5. 20.06.2024. Sklapanje ugovora za: Dijagnostički reagensi za potrebe Medicinskog fakulteta u Splitu164,08
6. 20.06.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj (ponovljeni postupka II. dio) - Grupa predmeta nabave 259.685,15
7. 14.06.2024. Kirurški instrumenti za potrebe KBC-a Split - Grupa 187.795,00
8. 14.06.2024. Kirurški instrumenti za potrebe KBC-a Split - Grupa 2100.213,75
9. 14.06.2024. Kirurški instrumenti za potrebe KBC-a Split - Grupa 1510.162,50
10. 14.06.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 304.721,85
11. 14.06.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za gastroenterologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - 2.grupa350.014,55
12. 12.06.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU I IZVANTJELESNI KRVOTOK - ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 2448.742,88
13. 10.06.2024. SUSTAV ZA NEURONAVIGACIJU ZA POTREBE NEUROKIRURGIJE398.125,00
14. 10.06.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 4652.893,25
15. 10.06.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 4739.742,50
16. 05.06.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za gastroenterologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - 3.grupa180.945,90
17. 29.05.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 45606.252,45
18. 28.05.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 111.363,90
19. 21.05.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTROFIZIOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - GRUPA PREDMETA NABAVE 4159.376,00
20. 17.05.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za endoskopiju i endoskopske aparate za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - 8. GRUPA Ureteralni kateteri1.614,90
21. 17.05.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU I IZVANTJELESNI KRVOTOK - ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 2107.536,30
22. 17.05.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 464.320,75
23. 17.05.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 10188.996,00
24. 07.05.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za invazivnu i intervencijsku kardiologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj. - Grupa 161.754.123,75
25. 30.04.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 1046.500,36
26. 30.04.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - GRUPA PREDMETA NABAVE 55407,61
27. 29.04.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za endoskopiju i endoskopske aparate za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - 8. GRUPA Ureteralni kateteri113.014,73
28. 26.04.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 113.340,86
29. 23.04.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 111.984,45
30. 18.04.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 835.935,38
31. 18.04.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 117.038,41
32. 16.04.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za endoskopiju i endoskopske aparate za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - 11. GRUPA Nefrostoma drenažni set,nefrostoma žice, suprapubični set za drenažu urina, JJ proteze i hidrofilna žica/žica vodilica7.518,92
33. 15.04.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 1150.732,55
34. 12.04.2024. Nabava potrošnog i ugradbenog materijala za invazivnu i intervencijsku kardiologiju i nabava za elektrostimulatore srca (pacemakere) - Grupa 383.295,45
35. 12.04.2024. Nabava potrošnog i ugradbenog materijala za invazivnu i intervencijsku kardiologiju i nabava za elektrostimulatore srca (pacemakere) - Grupa 1785.604,85
36. 11.04.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Reagensi, testovi i ostali potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - Grupa 215690,00
37. 10.04.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 30343,75
38. 09.04.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 619.657,55
39. 08.04.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj (ponovljeni postupka II. dio) - Grupa predmeta nabave 23.952,20
40. 08.04.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 4599.203,50
41. 08.04.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 116.409,45
42. 04.04.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 1083.904,78
43. 04.04.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 10126.038,95
44. 03.04.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 4626.783,60
45. 02.04.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 11710,50
46. 02.04.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za intervencijsku neuroradiologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - Grupa 3122.406,90
47. 29.03.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - GRUPA PREDMETA NABAVE 5156.070,00
48. 28.03.2024. Potrošni medicinski materijal za urologiju - Potrošni medicinski materijal za urologiju grupa 47.462,70
49. 28.03.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 5159.303,85
50. 27.03.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 1099.168,48
51. 25.03.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za gastroenterologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - 2.grupa533.399,70
52. 22.03.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - GRUPA PREDMETA NABAVE 55815,22
53. 22.03.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 4565.613,75
54. 19.03.2024. Neurostimulatori za potrebe digestivne kirurgije - sakralni neuromodulator sa priborom za ugradnju – iznimna žurnost60.419,25
55. 18.03.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za gastroenterologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - 2.grupa22.596,68
56. 18.03.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 45686.336,10
57. 15.03.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Kateteri, drenovi, sonde i kanile za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - Grupa 223.908,10
58. 15.03.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTROFIZIOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - GRUPA PREDMETA NABAVE 4162.089,75
59. 15.03.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj (ponovljeni postupka II. dio) - Grupa predmeta nabave 232.646,60
60. 15.03.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za endoskopiju i endoskopske aparate za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - 9. GRUPA Kateteri trokraki i dvokraki i suprapubični set za drenažu urina8.794,88
61. 15.03.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 115.342,06
62. 14.03.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - GRUPA PREDMETA NABAVE 512.803,50
63. 14.03.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 102.828,73
64. 14.03.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za gastroenterologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - 2.grupa841,88
65. 13.03.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj (ponovljeni postupka II. dio) - Grupa predmeta nabave 2429.307,20
66. 13.03.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - GRUPA PREDMETA NABAVE 512.570,40
67. 12.03.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za endoskopiju i endoskopske aparate za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - 8. GRUPA Ureteralni kateteri1.938,99
68. 12.03.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA OTORINOLARINGOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - 3. GRUPA186.165,00
69. 12.03.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za endoskopiju i endoskopske aparate za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - 8. GRUPA Ureteralni kateteri144.679,73
70. 12.03.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za invazivnu i intervencijsku kardiologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj. - Grupa 1649.375,50
71. 11.03.2024. NABAVA REAGENSA I TESTOVA ZA POTREBE KLINIČKOG ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU I TRANSPLANTACIJSKU BIOLOGIJU - Grupa 77.897,50
72. 11.03.2024. Nabava femtosekundnog lasera za operaciju katarakte i lasera za refraktivne postupke te pripadajuće dijagnostičke uređaje za potrebe Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice5.875.000,00
73. 11.03.2024. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU - grupa 112.818,75
74. 11.03.2024. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU - grupa 58544,16
75. 11.03.2024. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU - grupa 627.668,59
76. 11.03.2024. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU - grupa 2816.499,37
77. 08.03.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA OTORINOLARINGOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - 3. GRUPA16.025,00
78. 08.03.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU I IZVANTJELESNI KRVOTOK - ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 2624.238,78
79. 08.03.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 1141.390,45
80. 08.03.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj (ponovljeni postupka II. dio) - Grupa predmeta nabave 268.590,20
81. 08.03.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 114.460,99
82. 07.03.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU I IZVANTJELESNI KRVOTOK - ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 2822.673,05
83. 07.03.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj (ponovljeni postupka II. dio) - Grupa predmeta nabave 2125.134,80
84. 06.03.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA OTORINOLARINGOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - 8. GRUPA6.786,70
85. 06.03.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 1980.976,75
86. 04.03.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 8284.325,90
87. 04.03.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - GRUPA PREDMETA NABAVE 5113.830,26
88. 04.03.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Kateteri, drenovi, sonde i kanile za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - Grupa 22239,19
89. 04.03.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 11.714.161,75
90. 01.03.2024. Podloge - Grupa 323.891,50
91. 01.03.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za gastroenterologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - 2.grupa91.901,33
92. 29.02.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 5135.661,00
93. 29.02.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za invazivnu i intervencijsku kardiologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj. - Grupa 16952.517,10
94. 29.02.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Kateteri, drenovi, sonde i kanile za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - Grupa 22765,98
95. 29.02.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za invazivnu i intervencijsku kardiologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj. - Grupa 16339.412,00
96. 28.02.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 1031.208,15
97. 28.02.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za gastroenterologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - 2.grupa144.955,00
98. 27.02.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA OTORINOLARINGOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - 8. GRUPA81,25
99. 27.02.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTROFIZIOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - GRUPA PREDMETA NABAVE 4536.745,00
100. 26.02.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTROFIZIOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - GRUPA PREDMETA NABAVE 4595.000,00
101. 22.02.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za gastroenterologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - 2.grupa314.560,25
102. 22.02.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA OTORINOLARINGOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - 3. GRUPA9.948,50
103. 22.02.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA OTORINOLARINGOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - 8. GRUPA105,00
104. 21.02.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 118.496,75
105. 19.02.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Kateteri, drenovi, sonde i kanile za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - Grupa 221.531,95
106. 19.02.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 109.486,25
107. 16.02.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 1067.467,45
108. 15.02.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za endoskopiju i endoskopske aparate za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - 8. GRUPA Ureteralni kateteri11.958,19
109. 14.02.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 45362.564,05
110. 14.02.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za gastroenterologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - 2.grupa2.958,50
111. 13.02.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA OTORINOLARINGOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - 8. GRUPA502,92
112. 13.02.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA OTORINOLARINGOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - 8. GRUPA1.220,10
113. 09.02.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 1493.178,00
114. 08.02.2024. SKALPELI ZA KIRURGIJU I POTROŠNI MATERIJAL ZA OČNU OPERACIJU - GRUPA 212.260,75
115. 06.02.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 452.767.702,25
116. 06.02.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za gastroenterologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - 2.grupa121.562,38
117. 06.02.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 111.591,79
118. 06.02.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za endoskopiju i endoskopske aparate za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - 11. GRUPA Nefrostoma drenažni set,nefrostoma žice, suprapubični set za drenažu urina, JJ proteze i hidrofilna žica/žica vodilica13.846,88
119. 05.02.2024. UROLOŠKI KATETERI I ENDOPROTEZE - Grupa 235.597,63
120. 05.02.2024. UROLOŠKI KATETERI I ENDOPROTEZE - Grupa 311.450,25
121. 01.02.2024. Nabava videoendoskopskog sustava za potrebe Doma zdravlja Dr. Ante Franulović114.987,50
122. 01.02.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 1061.414,38
123. 31.01.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU I IZVANTJELESNI KRVOTOK - ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 23.557,40
124. 30.01.2024. NABAVA OPREME ZA POTREBE ZAVODA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU NAKON OBNOVE OD POTRESA - Grupa 7. Sustav za neuromonitoring25.125,00
125. 30.01.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za endoskopiju i endoskopske aparate za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - 8. GRUPA Ureteralni kateteri1.348,20
126. 30.01.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTROFIZIOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - GRUPA PREDMETA NABAVE 422.930,50
127. 29.01.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA OTORINOLARINGOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - 4. GRUPA1.361,50
128. 25.01.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za intervencijsku neuroradiologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - Grupa 3840.241,50
129. 25.01.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 1060.294,05
130. 25.01.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za gastroenterologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - 2.grupa843,75
131. 24.01.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 10835.459,29
132. 24.01.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za gastroenterologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - 2.grupa10.935,00
133. 24.01.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja u cijelosti medicinske opreme Medic98.712,59
134. 23.01.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za invazivnu i intervencijsku kardiologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj. - Grupa 16229.929,35
135. 23.01.2024. Materijal za steritest49.556,25
136. 23.01.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 1443.050,45
137. 23.01.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za intervencijsku neuroradiologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - Grupa 3745.878,00
138. 22.01.2024. LABORATORIJSKE PODLOGE - Grupa 5. DODACI PODLOGAMA ZA HUMANU MIKROBIOLOGIJU SIGMA/jednakovrijedan562,50
139. 22.01.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj (ponovljeni postupka II. dio) - Grupa predmeta nabave 252.026,45
140. 22.01.2024. Reagensi, testovi i ostali potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - Grupa 2151.380,00
141. 18.01.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 303.862,11
142. 18.01.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA OTORINOLARINGOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - 4. GRUPA31.813,90
143. 17.01.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA OTORINOLARINGOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - 8. GRUPA162,50
144. 17.01.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 113.119,65
145. 17.01.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA OTORINOLARINGOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - 4. GRUPA7.928,25
146. 17.01.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 308.824,08
147. 15.01.2024. Kateteri, drenovi, sonde i kanile za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - Grupa 22309.942,99
148. 15.01.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za gastroenterologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - 2.grupa11.178,00
149. 15.01.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 6130,00
150. 15.01.2024. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - GRUPA PREDMETA NABAVE 5521.032,68
151. 15.01.2024. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - GRUPA PREDMETA NABAVE 51376.626,60
152. 11.01.2024. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU I IZVANTJELESNI KRVOTOK - ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 24.934.539,85
153. 11.01.2024. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU I IZVANTJELESNI KRVOTOK - ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 2a839.689,20
154. 09.01.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za gastroenterologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - 2.grupa38.573,75
155. 09.01.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za gastroenterologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - 2.grupa8.047,50
156. 09.01.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za invazivnu i intervencijsku kardiologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj. - Grupa 16859.129,75
157. 08.01.2024. Testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 30106.678,50
158. 08.01.2024. Testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 5739.511,25
159. 08.01.2024. Testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 61189.430,40
160. 08.01.2024. Testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 6330.361,00
161. 08.01.2024. Testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 10780.993,97
162. 08.01.2024. Testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 1142.601,05
163. 08.01.2024. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 453.033.742,50
164. 08.01.2024. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 46954.385,00
165. 08.01.2024. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 472.270.480,50
166. 08.01.2024. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 482.452.987,50
167. 08.01.2024. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 491.998.239,50
168. 08.01.2024. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 50177.845,00
169. 08.01.2024. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj (ponovljeni postupka II. dio) - Grupa predmeta nabave 24.068.388,80
170. 03.01.2024. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 648.612,50
171. 02.01.2024. Materijal za intervencijsku neuroradiologiju - Grupa 714.605,50
172. 29.12.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 612.350,23
173. 28.12.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za gastroenterologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - 2.grupa14.077,50
174. 27.12.2023. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTROFIZIOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - GRUPA PREDMETA NABAVE 43.522.629,25
175. 27.12.2023. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 49489.371,82
176. 27.12.2023. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 1791.770,00
177. 27.12.2023. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 850.838,80
178. 27.12.2023. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 1013.248.398,15
179. 27.12.2023. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 2328.600,00
180. 27.12.2023. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Grupa predmeta nabave 541.260,00
181. 22.12.2023. DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILICE za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek82.888,50
182. 22.12.2023. Ugradbeni i potrošni materijal za endoskopiju i endoskopske aparate za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - 8. GRUPA Ureteralni kateteri12.375,30
183. 22.12.2023. Ugradbeni i potrošni materijal za endoskopiju i endoskopske aparate za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - 9. GRUPA Kateteri trokraki i dvokraki i suprapubični set za drenažu urina106.906,28
184. 22.12.2023. Ugradbeni i potrošni materijal za endoskopiju i endoskopske aparate za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - 11. GRUPA Nefrostoma drenažni set,nefrostoma žice, suprapubični set za drenažu urina, JJ proteze i hidrofilna žica/žica vodilica492.151,28
185. 22.12.2023. POTROŠNI MATERIJAL ZA OTORINOLARINGOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - 3. GRUPA387.200,00
186. 22.12.2023. POTROŠNI MATERIJAL ZA OTORINOLARINGOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - 4. GRUPA456.400,00
187. 22.12.2023. POTROŠNI MATERIJAL ZA OTORINOLARINGOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - 8. GRUPA97.874,05
188. 21.12.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 5197.263,60
189. 20.12.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za invazivnu i intervencijsku kardiologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj. - Grupa 1627.183,90
190. 18.12.2023. Nabava medicinskog potrošnog materijala za urologiju - GRUPA PREDMETA NABAVE 18186.382,50
191. 18.12.2023. Nabava medicinskog potrošnog materijala za urologiju - GRUPA PREDMETA NABAVE 75.404,09
192. 14.12.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za invazivnu i intervencijsku kardiologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj. - Grupa 161.613.396,67
193. 11.12.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 564.556,50
194. 08.12.2023. Kemikalije i trake s reagensima, 28 grupa - Grupa 45.725,00
195. 06.12.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za invazivnu i intervencijsku kardiologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj. - Grupa 16298.352,60
196. 05.12.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 1466.681,20
197. 05.12.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu - Grupa 1.Potrošni materijal za hemodijalizu333.123,24
198. 05.12.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu - Grupa 4. Arterijsko-venske linije668,92
199. 04.12.2023. Ugradbeni i potrošni materijal za gastroenterologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - 2.grupa1.524.746,88
200. 04.12.2023. Ugradbeni i potrošni materijal za gastroenterologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - 3.grupa2.867.469,50
201. 30.11.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 204.435,20
202. 27.11.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA UPORABU U ORTOPEDIJI I TRAUMATOLOGIJI – SPRAVE ZA PRIJELOME, VIJCI I PLOČICE 2 - Grupa predmeta nabave 2129.169,22
203. 24.11.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za invazivnu i intervencijsku kardiologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj. - Grupa 16281.246,40
204. 23.11.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za hemodijalizu - Potrošni materijal za hemodijalizu I158.897,45
205. 23.11.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za invazivnu i intervencijsku kardiologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj. - Grupa 1672.611,15
206. 23.11.2023. Endoskopija gastro materijal u vrijednosti od 478.107,00 EUR bez PDV-a (dio od ukupne procijenjene vrijednosti 637.069,48 EUR bez PDV-a) - grupa 297.885,25
207. 17.11.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE UREĐAJE - 2 - GRUPA PREDMETA NABAVE 16 – Ureteralni kateteri891,97
208. 08.11.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 577.611,85
209. 07.11.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 5173.521,00
210. 07.11.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za vitrektomiju s najmom uređaja132.659,35
211. 06.11.2023. Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 6055.200,00
212. 06.11.2023. Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 61901.047,00
213. 06.11.2023. Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 6215.356,25
214. 06.11.2023. Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 6315.229,20
215. 06.11.2023. Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 6510.518,75
216. 06.11.2023. Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 667.370,00
217. 06.11.2023. Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 1253.234,00
218. 06.11.2023. Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 5330.996,00
219. 06.11.2023. Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 547.637,50
220. 06.11.2023. Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 5523.436,00
221. 06.11.2023. Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 6422.806,25
222. 06.11.2023. Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 124111.237,50
223. 06.11.2023. POTROŠNI MATERIJAL ZA REGIONALNU KEMOTERAPIJU44.441,70
224. 06.11.2023. Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 1658.885,50
225. 06.11.2023. Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 2718.593,75
226. 06.11.2023. Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 5545.074,95
227. 06.11.2023. Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 6116.711,70
228. 06.11.2023. Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 10996.631,65
229. 06.11.2023. Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 11892.480,05
230. 06.11.2023. Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 1297.726,65
231. 06.11.2023. Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 1377.849,10
232. 06.11.2023. Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 15644.036,40
233. 06.11.2023. Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 19101.692,50
234. 06.11.2023. Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 201.753.209,15
235. 06.11.2023. Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 31179.619,30
236. 06.11.2023. Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 23481.576,20
237. 06.11.2023. Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 30438.545,10
238. 06.11.2023. Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 412.053.963,80
239. 06.11.2023. Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 42370.207,95
240. 06.11.2023. Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 46325.941,00
241. 06.11.2023. Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 5029.720,25
242. 06.11.2023. Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 5614.364,00
243. 06.11.2023. Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 5722.858,50
244. 06.11.2023. Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 5836.000,00
245. 06.11.2023. Nabava elektrostimulatora srca s pripadajućim elektrodama i dodatnog pribora za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - GRUPA 5922.737,75
246. 02.11.2023. LEĆE - 12 grupa - GRUPA 4: Jednodjelna intraokularna sferična leća za stražnju očnu sobicu14.791,96
247. 02.11.2023. LEĆE - 12 grupa - GRUPA 5: Intraokularna leća za sulkus fiksaciju4.289,47
248. 02.11.2023. LEĆE - 12 grupa - GRUPA 7: Jednodjelna asferična intraokularna leća s filterom za plavu svjetlost i automatiziranim injektorom11.148,72
249. 02.11.2023. LEĆE - 12 grupa - GRUPA 8: Jednodjelna asferična intraokularna leća s filterom za plavu svjetlost i leća za korekciju astigmatizma kod operacije katarakte62.503,09
250. 30.10.2023. Ugradbeni i potrošni materijal za intervencijsku neuroradiologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj - Grupa 33.592.545,60
251. 25.10.2023. POTROŠNI MATERIJAL ZA FAKOAPARAT CENTURION49.900,88
252. 25.10.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: KEMIKALIJE - 4 grupe - Grupa 3 – Kemikalije za posebne namjene36.111,95
253. 23.10.2023. Ugradbeni i potrošni materijal za invazivnu i intervencijsku kardiologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj. - Grupa 1615.310.621,65
254. 19.10.2023. Nabava opreme za potrebe DB i jednodnevnih kirurgija KBCSM za projekt Opremanje novih objekata OHBP i DB i jednodnevnih kirurgija te uređenje Klinike za neurokirurgiju KBCSM broj C5.1. R1-I7. - Gastroenterologija1.219.911,49
255. 16.10.2023. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 624.832,50
256. 16.10.2023. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 1382.281,30
257. 16.10.2023. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 2820.265,00
258. 16.10.2023. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 3212.893,75
259. 13.10.2023. Nabava kemikalija i specijalnih laboratorijskih reagensa - Grupa predmeta nabave 225.801,19
260. 12.10.2023. Potrošni medicinski materijal za kardiologiju 1. dio - Potrošni medicinski materijal za kardiologiju 1. dio grupa 223.631,90
261. 06.10.2023. Medicinski potrošni materijal za hemodijalizu - 14 grupa - GRUPA 6 - Gelovi za pripremu kiselog koncentrata za centralnu dostavu dijalizata17.850,00
262. 05.10.2023. Nabava potrošnog materijala za zahvate na perifernim žilama podijeljenog u 7 grupa - Potrošni materijal za zahvate na perifernim žilama V13.267,80
263. 04.10.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 2 - Grupa 5. Potrošni materijal za urologiju II6.707,30
264. 26.09.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU - 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 5856.718,04
265. 25.09.2023. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za elektrofiziologiju srca za potrebe kardiologije4.112.991,00
266. 19.09.2023. KEMIKALIJE I OTAPALA - Kemikalije za određivanje metala u tragovima3.794,00
267. 19.09.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za angiografiju - Grupa 5.415.744,14
268. 19.09.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 6103.903,81
269. 06.09.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za otološke operacije143.620,80
270. 01.09.2023. UGRADNEBI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 290.175,00
271. 01.09.2023. UGRADNEBI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 4145.000,00
272. 01.09.2023. UGRADNEBI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 1644.100,00
273. 01.09.2023. UGRADNEBI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 1996.783,75
274. 01.09.2023. UGRADNEBI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 2020.634,30
275. 31.08.2023. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 514.234,16
276. 31.08.2023. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 15400,60
277. 31.08.2023. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 16163,04
278. 31.08.2023. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 24285,71
279. 31.08.2023. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 3613.304,60
280. 31.08.2023. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 397.474,01
281. 31.08.2023. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 74.082,40
282. 31.08.2023. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 2512.337,50
283. 31.08.2023. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 3342.720,00
284. 31.08.2023. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 446.150,00
285. 31.08.2023. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 262.562,48
286. 22.08.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje medicinske opreme Alcon, Fujifilm i Human Meditek49.356,29
287. 17.08.2023. JEDNOGODIŠNJA NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU 19.526.700,00
288. 25.07.2023. Oprema za Projekt izgradnje dnevne bolnice jednodnevne kirurgije u Općoj bolnici Varaždin te projekt Uspostava objedinjenog bolničkog prijema u Općoj bolnici Varaždin. - INSTRUMENTI I OPREMA ZA OFTALMOLOGIJU66.219,38
289. 24.07.2023. Potrošni materijal za intervencijsku kardiologiju, 10 grupa - Grupa 6_Intervencijska kardiologija – potrošni materijal83.745,73
290. 24.07.2023. Materijal za kardiokirurgiju u vrijednosti od 19.698.968,00 kn; 2.614.502,36€ bez PDV-a (dio od ukupne procijenje vrijednosti 20.000.000,00 kn; 2.654.456,17 €) - grupa 142.000,00
291. 24.07.2023. Materijal za kardiokirurgiju u vrijednosti od 19.698.968,00 kn; 2.614.502,36€ bez PDV-a (dio od ukupne procijenje vrijednosti 20.000.000,00 kn; 2.654.456,17 €) - grupa 2304.522,75
292. 24.07.2023. Materijal za kardiokirurgiju u vrijednosti od 19.698.968,00 kn; 2.614.502,36€ bez PDV-a (dio od ukupne procijenje vrijednosti 20.000.000,00 kn; 2.654.456,17 €) - grupa 3342.696,90
293. 24.07.2023. Materijal za kardiokirurgiju u vrijednosti od 19.698.968,00 kn; 2.614.502,36€ bez PDV-a (dio od ukupne procijenje vrijednosti 20.000.000,00 kn; 2.654.456,17 €) - grupa 413.925,00
294. 21.07.2023. Digitalizacija i integracija operacijskih dvorana opremljenih robotskom kirurgijom u KBC-u Sestre milosrdnice broj C5.1. R1-I7 - Robotski sustav za spinalne procedure sa integriranom navigacijom2.125.000,00
295. 21.07.2023. Nabava medicinskog potrošnog materijala i implantata za potrebe otorinolaringologije - GRUPA PREDMETA NABAVE 168.329,00
296. 20.07.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za intervencijsku neuroradiologiju-3.dio - Grupa 69.066,69
297. 17.07.2023. Dijagnostička sredstva, kemikalije i otopine - iznimna žurnost - grupa 12.703,63
298. 14.07.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU NEURORADIOLOGIJU - GRUPA PREDMETA NABAVE 3814.113,08
299. 13.07.2023. kolone i pretkolone za tekućinsku kromatografiju (LC-MS-MS) - Grupa C - kolone i pretkolone za tekućinsku kromatografiju (LC-MS-MS)2.150,00
300. 13.07.2023. kolone i pretkolone za tekućinsku kromatografiju (HPLC) - Grupa C - kolone i pretkolone za tekućinsku kromatografiju (HPLC)6.425,00
301. 12.07.2023. Kemikalije, kivetni testovi i boje - Pentan i heksan2.703,94
302. 12.07.2023. Kemikalije, kivetni testovi i boje - Kiseline i lužine p.a.1.610,23
303. 12.07.2023. Kemikalije, kivetni testovi i boje - Etanoli9.473,76
304. 12.07.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za elektrofiziologiju srca za potrebe KBC Sestre milosrdnice - GRUPA 3. - DIJAGNOSTIČKI I ABLACIJSKI KATETERI ZA KRIOABLACIJU S PRIPADAJUĆIM KABLOVIMA196.967,00
305. 10.07.2023. Potrošni materijal za elektrofiziologiju srca za potrebe KBC Sestre milosrdnice - GRUPA 3. - DIJAGNOSTIČKI I ABLACIJSKI KATETERI ZA KRIOABLACIJU S PRIPADAJUĆIM KABLOVIMA196.967,00
306. 10.07.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju za potrebe KBC Sestre milosrdnice - 6. GRUPA625.700,40
307. 07.07.2023. Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju za potrebe KBC Sestre milosrdnice - 6. GRUPA373.347,40
308. 07.07.2023. Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju za potrebe KBC Sestre milosrdnice - 7. GRUPA5.476,81
309. 07.07.2023. Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju za potrebe KBC Sestre milosrdnice - 11. GRUPA138.190,99
310. 07.07.2023. Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju za potrebe KBC Sestre milosrdnice - 12. GRUPA99.564,16
311. 07.07.2023. Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju za potrebe KBC Sestre milosrdnice - 18. GRUPA9.121,04
312. 04.07.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju - 2. grupa40.747,61
313. 28.06.2023. Elektrostimulatori srca30.882,60
314. 28.06.2023. Rezervni dijelovi za potrebe popravka sustava neuronavigacije Stealth Station s 853.700,00
315. 23.06.2023. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU RADIOLOGIJU - 12. GRUPA87.070,91
316. 23.06.2023. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU RADIOLOGIJU - 23. GRUPA79.504,28
317. 21.06.2023. podloge za mikrobiologiju sa suplementima - Grupa A - podloge za mikrobiologiju sa suplementima27.471,25
318. 19.06.2023. PODLOGE ZA MIKROBIOLOGIJU - 11 grupa - Grupa 2. Specijalne podloge za mikrobiologiju19.906,60
319. 16.06.2023. Reagensi za biokemijsko-hematološki laboratorij - Grupa 4: Boje za hematološke razmaze1.590,00
320. 15.06.2023. Jednogodišnja usluga preventivnog servisnog održavanja medicinske opreme i uređaja proizvođača Alcon, Medtronic, Rand, Fujifilm za potrebe KBC Sestre milosrdnice157.312,50
321. 15.06.2023. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za elektrofiziologiju srca za potrebe kardiologije709.654,04
322. 15.06.2023. Održavanje i servisiranje stupa za endoskopiju49.755,00
323. 01.06.2023. Dijagnostička sredstva, kemikalije i otopine - do okončanja otvorenog postupka nabave OP 66-23 – iznimna žurnost (u vrijednosti od 2.780,30 eura bez PDV-a) - grupa 17.450,36
324. 31.05.2023. Uređaj za fakoelmuzifikaciju92.400,00
325. 26.05.2023. Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - GRUPA 1 - Potrošni materijal za neurokirurgiju31.830,75
326. 25.05.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Materijal za intervencijsku kardiologiju - Materijal za intervencijsku kardiologiju1.167.887,19
327. 24.05.2023. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Boje za hematologiju i citologiju (za razdoblje od 2 godine)13.714,00
328. 22.05.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE UREĐAJE-1 - Grupa predmeta nabave 2082.934,44
329. 22.05.2023. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama, dodatni pribor za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca - Grupa 1.39.228,00
330. 22.05.2023. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama, dodatni pribor za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca - Grupa 2.6.694,80
331. 22.05.2023. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama, dodatni pribor za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca - Grupa 3.9.166,50
332. 22.05.2023. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama, dodatni pribor za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca - Grupa 4.2.562,00
333. 22.05.2023. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama, dodatni pribor za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca - Grupa 5.1.837,50
334. 22.05.2023. Potrošni materijal za oftalmologiju u vrijednosti od 8.708,00 EUR bez PDV-a (dio od ukupne procijenjene vrijednosti 265.445,62 EUR bez PDV-a)8.662,60
335. 16.05.2023. Uređaj za fakoelmuzifikaciju92.400,00
336. 09.05.2023. Kateteri (grupe 1-9) - Grupa 5. A3.309,78
337. 09.05.2023. Kateteri (grupe 1-9) - Grupa 5. B886,32
338. 09.05.2023. Kateteri (grupe 1-9) - Grupa 5. C1.772,65
339. 09.05.2023. Kateteri (grupe 1-9) - Grupa 7. A505,87
340. 09.05.2023. Kateteri (grupe 1-9) - Grupa 9.1.384,53
341. 05.05.2023. NABAVA KEMIKALIJA, LABORATORIJSKOG POSUĐA I PRIBORA - Enzimi6.431,88
342. 05.05.2023. Nabava medicinskog potrošnog i ugradbenog materijala za gastroenterologiju po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 1.- medicinski potrošni i ugradbeni materijal za gastroenterologiju139.149,00
343. 05.05.2023. Nabava medicinskog potrošnog i ugradbenog materijala za gastroenterologiju po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 7.- medicinski potrošni i ugradbeni materijal za gastroenterologiju22.384,53
344. 28.04.2023. Potrošni medicinski materijal – namijenjen za medicinske uređaje - Grupa 34. Potrošni materijal za uređaje Constellation i Laureate9.873,81
345. 21.04.2023. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - GRUPA 992.997,01
346. 21.04.2023. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - GRUPA 104.016,32
347. 21.04.2023. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - GRUPA 1195.131,99
348. 21.04.2023. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - GRUPA 1674.629,50
349. 21.04.2023. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - GRUPA 1720.937,01
350. 21.04.2023. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - GRUPA 20157.679,49
351. 21.04.2023. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - GRUPA 2121.359,55
352. 21.04.2023. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - GRUPA 2758.011,23
353. 21.04.2023. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - GRUPA 2824.608,98
354. 21.04.2023. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - GRUPA 30206.364,82
355. 21.04.2023. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - GRUPA 3119.947,14
356. 21.04.2023. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - GRUPA 3589.384,83
357. 21.04.2023. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - GRUPA 3831.363,01
358. 21.04.2023. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - GRUPA 196.575,75
359. 21.04.2023. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - GRUPA 236.512,04
360. 21.04.2023. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - GRUPA 477.461,28
361. 21.04.2023. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - GRUPA 716.065,30
362. 19.04.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - GRUPA 1561.522,63
363. 19.04.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE PATOLOGIJE 1 I 2 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje do 22. ožujka 2024. godine - Grupa 17a9.743,85
364. 18.04.2023. lijekovi morfin, ranibizumab, karbakol (u vrijednosti od 16.594,90 EUR bez PDV-a) - grupa 23.879,79
365. 17.04.2023. nabava potrošnog i ugradbenog materijala za invazivnu i intervencijsku kardiologiju i nabava za elektrostimulatore srca (pacemakere) - Grupa381.594,45
366. 17.04.2023. nabava potrošnog i ugradbenog materijala za invazivnu i intervencijsku kardiologiju i nabava za elektrostimulatore srca (pacemakere) - Grupa1768.031,15
367. 11.04.2023. Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - Grupa 3.19.174,38
368. 07.04.2023. KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE I VITREKTOMIJE - Grupa 1 – Kirurški setovi i dodatci za operaciju mrene161.505,81
369. 07.04.2023. KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE I VITREKTOMIJE - Grupa 2 – Kirurški setovi i dodatci za vitrektomiju i kombiniranu operaciju vitrektomije597.228,95
370. 05.04.2023. Medicinski i hematološki materijal za 2023. godinu – ponovljeni postupak za Grupu 3 i Grupu 6 - Materijal za potrebe Službe za zdravstvenu ekologiju2.055,00
371. 31.03.2023. Elektrostimulatori srca, defibrilatori i pripadajuće elektrode - Elektrostimulatori srca, defibrilatori i pripadajuće elektrode grupa 3126.340,05
372. 30.03.2023. Potrošni medicinski materijal za operaciju - Grupa 21: Set za suprapubičnu drenažu1.273,74
373. 30.03.2023. Potrošni medicinski materijal za operaciju - Grupa 40: Potrošni materijal sustava za autotransfuziju2.239,70
374. 29.03.2023. Potrošni medicinski materijal za urologiju - Potrošni medicinski materijal za urologiju grupa 46.526,38
375. 29.03.2023. Potrošni medicinski materijal za urologiju - Potrošni medicinski materijal za urologiju grupa 64.566,59
376. 27.03.2023. Potrošni materijal za hemodijalizu - Grupa 5.440.598,90
377. 24.03.2023. Potrošni materijal za operaciju katarakte s korištenjem uređaja za fakoemulzifikaciju760.003,98
378. 23.03.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za hemodijalizu - Grupa 5.220.299,45
379. 22.03.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za operaciju katarakte s korištenjem uređaja za fakoemulzifikaciju190.000,99
380. 09.03.2023. Nabava potrošnog materijala za elektrofiziologiju 2.113.291,00
381. 07.03.2023. Potrošni materijal za angiografske pretrage_intervencijska radiologije, 8 grupa - Grupa 1:Ugradbeni i potrošni materijal za potrebe intervencijske radiologije56.377,11
382. 06.03.2023. Potrošni i ugradbeni materijal za invazivnu i intervencijsku kardiologiju - GRUPA 1106.176,89
383. 03.03.2023. Podloge - Grupa 322.261,76
384. 03.03.2023. Potrošni materijal za oftalmologiju u vrijednosti od 828.067,00 kn bez PDV-a (dio od ukupne procijenjene vrijednosti 11.323.018,00 kn bez PDV-a) - grupa 115.777,42
385. 03.03.2023. Potrošni materijal za oftalmologiju u vrijednosti od 828.067,00 kn bez PDV-a (dio od ukupne procijenjene vrijednosti 11.323.018,00 kn bez PDV-a) - grupa 28.974,25
386. 03.03.2023. Potrošni materijal za oftalmologiju u vrijednosti od 828.067,00 kn bez PDV-a (dio od ukupne procijenjene vrijednosti 11.323.018,00 kn bez PDV-a) - grupa 368.622,67
387. 01.03.2023. Kateteri, 10 grupa - Grupa 6:Kateteri postoperativni i ureteralni, suprapubični i nefrostoma setovi, ureteralni stent3.755,10
388. 27.02.2023. Uređaj za fakoemulzifikaciju za potrebe Klinike za očne bolesti KBC Sestre milosrdnice95.625,00
389. 21.02.2023. NABAVA SPECIFIČNIH KEMIKALIJA ZA POTREBE PROJEKTA CEKOM I CARDIOMETABOLIC U 2022. GODINI TE NABAVA KEMIKALIJA I LABORATORIJSKE PLASTIKE ZA POTREBE PROJEKTA CASMOUSE U 2022. GODINI. - Grupa 19. CasMouse – KEMIKALIJE ZA UZGOJ I TRANSFEKCIJU ADHERENTNIH ANIMALNIH STANICA3.787,58
390. 20.02.2023. Potrošni materijal za operaciju katarakte264.583,00
391. 20.02.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za operaciju katarakte66.145,75
392. 15.02.2023. Medicinski potrošni materijal za gastroenterologiju - Medicinski potrošni materijal za gastroenterologiju grupa 57.590,28
393. 14.02.2023. Nabava medicinske opreme za potrebe Zavoda za kliničku imunologiju, pulmologiju i reumatologiju i Klinike za kirurgiju KBC Sestre milosrdnice - GRUPA 1. - Uređaj za automatsko pranje i dezinfekciju endoskopa24.885,53
394. 13.02.2023. ELEKTROSTIMULATORI SRCA za potrebe KBC-a Osijek - C grupa146.161,58
395. 13.02.2023. ELEKTROSTIMULATORI SRCA I PRIBOR ZA UGRADNJU ELEKTROSTIMULATORA SRCA - GRUPA 2818.741,51
396. 13.02.2023. POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE ZAVOD ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU-grupe - Grupa 7 – Set boja za brzo bojenje stanica795,01
397. 08.02.2023. INTRAOKULARNE LEĆE - GRUPA 315.024,89
398. 08.02.2023. INTRAOKULARNE LEĆE - GRUPA 46.491,21
399. 06.02.2023. Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju KBCSM - 3. GRUPA27.659,43
400. 06.02.2023. Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju KBCSM - 4. GRUPA171.796,93
401. 06.02.2023. Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju KBCSM - 5. GRUPA345.348,20
402. 03.02.2023. Potrošni materijal za hemodijalizu 2. dio - Potrošni materijal za hemodijalizu 2. dio grupa 1174.010,92
403. 02.02.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za elektrofiziologiju srca - GRUPA 331.235,68
404. 02.02.2023. Kirurški implantati razni u vrijednosti od 83.450,00 kn bez PDV-a (dio od ukupne procijenjene vrijednosti 484.039,00 kn bez PDV-a) - grupa 42.710,53
405. 02.02.2023. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU - Grupa 10675,89
406. 02.02.2023. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU - Grupa 49240,89
407. 02.02.2023. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU - Grupa 541.211,10
408. 02.02.2023. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU - Grupa 59282,20
409. 01.02.2023. LABORATORIJSKE KEMIKALIJE I STANDARDI - Grupa 1. Organska otapala37.536,17
410. 01.02.2023. LABORATORIJSKE KEMIKALIJE I STANDARDI - Grupa 4. Krute kemikalije veće od 500 g u pak2.113,44
411. 01.02.2023. LABORATORIJSKE KEMIKALIJE I STANDARDI - Grupa 9. Kemikalije tražene čistoće - za analizu zraka i voda17.327,79
412. 01.02.2023. LABORATORIJSKE KEMIKALIJE I STANDARDI - Grupa 15. Standardi i kemikalije za protočni analizator SKALAR1.768,53
413. 01.02.2023. LABORATORIJSKE KEMIKALIJE I STANDARDI - Grupa 32. Standardi za određivanje točke paljenja3.726,19
414. 01.02.2023. LABORATORIJSKE KEMIKALIJE I STANDARDI - Grupa 33. Standardi – razni583,98
415. 01.02.2023. LABORATORIJSKE KEMIKALIJE I STANDARDI - Grupa 41. Kemikalije i standardi za TOC TN analizator u krutim uzorcima489,75
416. 01.02.2023. LABORATORIJSKE KEMIKALIJE I STANDARDI - Grupa 38. Standard za salinitet primotronic ili jednakovrijedno160,93
417. 01.02.2023. SKALPELI ZA KIRURGIJU I POTROŠNI MATERIJAL ZA OČNU OPERACIJU - GRUPA 251.486,99
418. 31.01.2023. Ugradbeni i potrošni materijal za Oftamologiju - GRUPA 5.583,22
419. 31.01.2023. Ugradbeni i potrošni materijal za Oftamologiju - GRUPA 6.164,24
420. 31.01.2023. Ugradbeni i potrošni materijal za Oftamologiju - GRUPA 8.42.574,16
421. 30.01.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju KBC Sestre milosrdnice - I. GRUPA386.785,47
422. 27.01.2023. Linearna sonda za endoskopski ultrazvuk i videoprocesor120.943,66
423. 27.01.2023. Materijal za koštanu kirurgiju III - Grupa 62.027,39
424. 27.01.2023. Materijal za koštanu kirurgiju III - Grupa 1659.291,13
425. 27.01.2023. Materijal za koštanu kirurgiju III - Grupa 4126.582,72
426. 27.01.2023. Materijal za koštanu kirurgiju III - Grupa 25.783,73
427. 26.01.2023. Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kirurgije - Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kirurgije- Grupa 6123.973,46
428. 26.01.2023. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU KARDIOLOGIJU–potrošni materijal za TAVI i TEVAR procedure dodatna isporuka roba prema ugovoru OP 96-21 - Grupa 3290.215,01
429. 25.01.2023. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU –iznimna žurnost93.032,58
430. 25.01.2023. Potrošni med.materijal za hemodijalizu, po grupama (G1-G2) - Potrošni med.mat.za hemodijalizu za ispostave M.Lošinj i Rab205.486,86
431. 24.01.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kirurgije - Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kirurgije- Grupa 661.986,73
432. 24.01.2023. Ugradbeni materijal za neurokirurgiju - Ugradbeni materijal za neurokirurgiju grupa 380.095,55
433. 24.01.2023. Ugradbeni materijal za neurokirurgiju - Ugradbeni materijal za neurokirurgiju grupa 512.603,36
434. 24.01.2023. Kirurški potrošni medicinski materijal - Grupa 6: Ureteralni kateteri725,78
435. 24.01.2023. Urološki potrošni materijal - Grupa 210.193,80
436. 23.01.2023. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GINEKOLOGIJE I IVF-a - potrošni materijal - Grupa predmeta nabave 113.483,97
437. 20.01.2023. Potrošni medicinski materijal za kardiologiju 2. dio - Potrošni medicinski materijal za kardiologiju 2. dio grupa 5160.362,04
438. 19.01.2023. Potrošni materijal za ECMO uređaje u iznosu od 922.741,00 kn bez PDV-a (dio od ukupne procijenjene vrijednosti 924.000,00 kn bez PDV-a) - grupa 212.634,88
439. 11.01.2023. POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL ZA POTREBE KLINIKE ZA OČNE BOLESTI II- GRUPE - Grupa 5 – Set za operaciju katarakte30.360,34
440. 10.01.2023. Ultrazvučni endoskop za zakrivljeno linearno skeniranje82.619,95
441. 05.01.2023. Uređaj za izvantjelesnu cirkulaciju (EKC uređaj) - Grupa 2279.381,51
442. 03.01.2023. Navigacijski sustav za rinokirurgiju (ORL)131.893,29
443. 02.01.2023. Potrošni materijal za intervencijsku neuroradiologiju-3.dio - Grupa 6136.626,00
444. 02.01.2023. Materijal za dijalizu - Grupa 111.148.931,00
445. 02.01.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za hemodijalizu - Potrošni materijal za hemodijalizu I83.215,61
446. 30.12.2022. Potrošni materijal za angiografiju - Grupa 5.6.264.848,50
447. 30.12.2022. Elektrostimulatori srca, 2 grupe - Grupa 1:Elektrostimulatori srca sa priborom za ugradnju, kardoiverter defibrilator652.686,30
448. 29.12.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za uređaj za fakoemulzifikaciju12.999.800,00
449. 28.12.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za angiografiju - Grupa 5.3.132.424,25
450. 27.12.2022. Intervencijska kardiologija - Grupa 2.636.431,85
451. 27.12.2022. Intervencijska kardiologija - Grupa 3.1.817.086,70
452. 23.12.2022. Potrošni materijal za hemodijalizu - Potrošni materijal za hemodijalizu I1.253.976,00
453. 23.12.2022. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za neurokirurgiju - GRUPA PREDMETA NABAVE 38.608.607,80
454. 22.12.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kardijalne kirurgije (transplantacija, srčani zalisci, izvantjelesna cirkulacija)3.608.600,00
455. 22.12.2022. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE (TRANSPLANTACIJA, SRČANI ZALISCI, IZVANTJELESNA CIRKULACIJA) - Grupa predmeta nabave 2554.250,00
456. 22.12.2022. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE (TRANSPLANTACIJA, SRČANI ZALISCI, IZVANTJELESNA CIRKULACIJA) - Grupa predmeta nabave 54.138.301,40
457. 22.12.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kardijalne kirurgije (transplantacija, srčani zalisci, izvantjelesna cirkulacija)443.400,00
458. 21.12.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za neurokirurgiju - GRUPA PREDMETA NABAVE 34.304.303,90
459. 19.12.2022. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU - GRUPA PREDMETA NABAVE 9431.760,00
460. 19.12.2022. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU - GRUPA PREDMETA NABAVE 6D3.024,00
461. 19.12.2022. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU - GRUPA PREDMETA NABAVE 15538.671,00
462. 15.12.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU - GRUPA PREDMETA NABAVE 6D486.727,50
463. 08.12.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za uređaj za fakoemulzifikaciju3.249.950,00
464. 05.12.2022. Nabava neurostimulatora i elektroda za neurološku dijagnostiku za potrebe KBD - GRUPA 13.962.907,50
465. 05.12.2022. Nabava neurostimulatora i elektroda za neurološku dijagnostiku za potrebe KBD - GRUPA 3541.876,25
466. 05.12.2022. Nabava neurostimulatora i elektroda za neurološku dijagnostiku za potrebe KBD - GRUPA 41.195.505,80
467. 05.12.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: KEMIKALIJE - 4 grupe - Grupa 3 – Kemikalije za posebne namjene272.086,25
468. 01.12.2022. Obavijest o odabiru - Potrošni materijal za Orl operacije116.546,00
469. 01.12.2022. Potrošni materijal za regionalnu kemoterapiju334.583,00
470. 29.11.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu2.386.892,00
471. 29.11.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu4.800,00
472. 29.11.2022. POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE ANESTEZIJE I INTENZIVNE, REANIMATOLOGIJE, KIRURGIJE, HEMATOLOGIJE, NEONATOLOGIJE, UROLOGIJE, KARDIOLOGIJE - Grupa 735.584,50
473. 28.11.2022. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za invazivnu i intervencijsku kardiologiju podijeljenog u 12 grupa - Potrošni materijal za invazivnu i intervencijsku kardiologiju X310.058,55
474. 25.11.2022. JEDNOGODIŠNJA NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 210.054.071,00
475. 23.11.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za neurokirurgiju3.414.382,00
476. 21.11.2022. Potrošni materijal za uređaj za fakoemulzifikaciju12.999.800,00
477. 21.11.2022. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA UPORABU U ORTOPEDIJI I TRAUMATOLOGIJI – SPRAVE ZA PRIJELOME, VIJCI I PLOČICE 2 - Grupa predmeta nabave 21439.551,00
478. 16.11.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA UPORABU U ORTOPEDIJI I TRAUMATOLOGIJI – SPRAVE ZA PRIJELOME, VIJCI I PLOČICE 2 - Grupa predmeta nabave 21219.775,50
479. 16.11.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek - Grupa 1251.879,25
480. 16.11.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek - Grupa 2166.897,50
481. 16.11.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek - Grupa 3245.050,00
482. 16.11.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek - Grupa 4104.625,00
483. 16.11.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek - Grupa 5109.375,00
484. 11.11.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku neuroradiologiju KBC Sestre milosrdnice2.566.400,00
485. 08.11.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za vitrektomiju s najmom uređaja999.521,88
486. 07.11.2022. CerVirVAc reagensi, kitovi, stanični mediji i laboratorijski materijal i plastika - 5.16.1002 CVV4.110,00
487. 07.11.2022. CerVirVAc reagensi, kitovi, stanični mediji i laboratorijski materijal i plastika - 5.18.1008 CVV24.325,00
488. 07.11.2022. CerVirVAc reagensi, kitovi, stanični mediji i laboratorijski materijal i plastika - 5.19.1020 CVV3.125,00
489. 02.11.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - rezultati postupka nabave - tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za endoskopiju i endoskopske uređaje - 221.335,00
490. 28.10.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju10.260,00
491. 28.10.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju50.544,00
492. 28.10.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju1.284,00
493. 28.10.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju9.258,00
494. 28.10.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju35.569,00
495. 28.10.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju1.032,50
496. 28.10.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju119.000,00
497. 24.10.2022. DIJALIZATORI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek - Grupa 24.627.864,50
498. 24.10.2022. Obavijest o odabiru - Epruvete za mjerenje antikoagulacijskog statusa14.000,00
499. 24.10.2022. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za interventnu kardiologiju po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 1.- ugradbeni i potrošni materijal za inetrventnu kardiologiju618.955,52
500. 21.10.2022. Medicinski potrošni materijal 2 - Grupa 5. Potrošni materijal za urologiju II101.089,80
501. 20.10.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 2 - Grupa 5. Potrošni materijal za urologiju II50.544,90
502. 19.10.2022. Ostale kemikalije za Bolničku ljekarnu - 6.481.410,00
503. 19.10.2022. Ostale kemikalije za Bolničku ljekarnu - 7.17.660,00
504. 17.10.2022. Obavijest o odabiru - Potrošni materijal za fakoaparat Centurion188.760,00
505. 13.10.2022. Potrošni medicinski materijal za radiologiju - GRUPA 639.031,65
506. 11.10.2022. DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILICE za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek696.937,50
507. 10.10.2022. DEFIBRILATORI I ELEKTROSTIMULATORI SRCA SA PRIPADAJUĆIM ELEKTRODAMA - grupe - Grupa 10 – Defibrilatori i elektrostimulatori srca sa pripadajućim elektrodama X1.790.741,05
508. 10.10.2022. POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL ZA POTREBE ZAVODA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I KIRURGIJU GLAVE I VRATA II - grupe - Grupa 3 – Tamponade i hemostatici za zaustavljanje krvarenja nosa i uha171.294,00
509. 06.10.2022. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU RADIOLOGIJU 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 22.820.470,40
510. 04.10.2022. Stup za endoskopiju (gastroskopiju i kolonoskopiju)897.500,00
511. 03.10.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE PATOLOGIJE 1 I 2 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje do 22. ožujka 2024. godine - Grupa 17a73.415,00
512. 03.10.2022. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE PATOLOGIJE 1 I 2 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje do 22. ožujka 2024. godine - Grupa 17a146.830,00
513. 03.10.2022. Kirurški implantati razni u vrijednosti od 129.200,00 kn bez PDV-a (od ukupne procijenjene vrijednosti 400.000,00 kn bez PDV-a) - grupa 252.395,00
514. 30.09.2022. Uređaji za opremanje gastroenterološke ordinacije u Orahovici1.121.875,00
515. 30.09.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za anesteziju i JIL 193.970,00
516. 27.09.2022. GODIŠNJE ODRŽAVANJE OPREME PROIZVOĐAČA ALCON, CANTEL I PHILIPS MEDICAL KOJI SU U UPOTREBI U KLINIČKOJ BOLNICI SVETI DUH - 2 grupe - Grupa 1 – Godišnje održavanje opreme proizvođača Alcon i Cantel koji su u upotrebi u Kliničkoj bolnici Sveti Duh320.000,00
517. 26.09.2022. Kemikalije i trake s reagensima - 27 grupa - Grupa 437.037,50
518. 26.09.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava reagensa i testova za potrebe laboratorijske dijagnostike 1a i 1b4.025,00
519. 23.09.2022. KEMIKALIJE - 4 grupe - Grupa 3 – Kemikalije za posebne namjene544.172,50
520. 22.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU - 2. grupa705.986,40
521. 22.09.2022. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za elektrofiziologiju srca za potrebe kardiologije - Grupa predmeta nabave 34.375.833,75
522. 19.09.2022. Materijal za steritest289.475,00
523. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 18654.024,00
524. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 34151.200,00
525. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 35153.615,00
526. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 3648.793,50
527. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 403.250,00
528. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 4155.650,00
529. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 4282.536,00
530. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 43102.270,00
531. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 45261.135,00
532. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 4669.300,00
533. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 726.754,00
534. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 2315.655,50
535. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 2830.187,50
536. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 31224.889,00
537. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 4782.612,50
538. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 51278.000,00
539. 19.09.2022. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Jednogodišnja nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku kardiologiju 111.672.745,50
540. 16.09.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja u cijelosti medicinske opreme Medic743.750,00
541. 16.09.2022. Usluga održavanja u cijelosti medicinske opreme Medic1.487.500,00
542. 16.09.2022. GALENSKI PRIPRAVCI, KEMIKALIJE I PRIBOR - grupa 12.700,00
543. 16.09.2022. GALENSKI PRIPRAVCI, KEMIKALIJE I PRIBOR - grupa 2312,50
544. 16.09.2022. Uređaj za operaciju prednjeg segmenta oka, katarakte687.375,00
545. 16.09.2022. Jednogodišnja nabava TAVIA - GRUPA 3.BALON EKSPANDIRAJUĆA AORTALNA VALVULA1.517.250,00
546. 16.09.2022. Endoskopija gastro materijal u vrijednosti od 1.815.390,00 kn bez PDV-a (od ukupne procijenjene vrijednosti 4.560.000,00 kn bez PDV-a) - grupa 5406.898,50
547. 07.09.2022. Jednogodišnja nabava potrošnog i ugradbenog materijala za oftamologiju za potrebe KBD - GRUPA 33.780,00
548. 07.09.2022. Jednogodišnja nabava potrošnog i ugradbenog materijala za oftamologiju za potrebe KBD - GRUPA 662.500,00
549. 07.09.2022. Jednogodišnja nabava potrošnog i ugradbenog materijala za oftamologiju za potrebe KBD - GRUPA 94.305,00
550. 07.09.2022. Jednogodišnja nabava potrošnog i ugradbenog materijala za oftamologiju za potrebe KBD - GRUPA 155.386,50
551. 07.09.2022. Jednogodišnja nabava potrošnog i ugradbenog materijala za oftamologiju za potrebe KBD - GRUPA 181.804,75
552. 07.09.2022. Jednogodišnja nabava potrošnog i ugradbenog materijala za oftamologiju za potrebe KBD - GRUPA 2112.402,25
553. 07.09.2022. Jednogodišnja nabava potrošnog i ugradbenog materijala za oftamologiju za potrebe KBD - GRUPA 222.125,00
554. 07.09.2022. Jednogodišnja nabava potrošnog i ugradbenog materijala za oftamologiju za potrebe KBD - GRUPA 2536.742,50
555. 07.09.2022. Jednogodišnja nabava potrošnog i ugradbenog materijala za oftamologiju za potrebe KBD - GRUPA 269.135,00
556. 07.09.2022. Jednogodišnja nabava potrošnog i ugradbenog materijala za oftamologiju za potrebe KBD - GRUPA 2764.980,00
557. 06.09.2022. NABAVA STANDARDA, CERTIFICIRANOG REFERENTNOG MATERIJALA I KEMIKALIJA ZA POTREBE PROJEKTA ISTRAŽIVANJE UTJECAJA KLIMATSKIH PROMJENA NA RAZVOJ PLIJESNI, MIKOTOKSINA... - Grupa 3 – Kemikalije za posebne namjene20.862,50
558. 06.09.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje medicinske opreme Alcon, Fujifilm i Human Meditek371.875,00
559. 06.09.2022. Održavanje medicinske opreme Alcon, Fujifilm i Human Meditek1.487.500,00
560. 05.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA UGRADNJU UMJETNE VALVULE –TAVI - 1. GRUPA913.500,00
561. 05.09.2022. Aparat za phacoemulzifikaciju705.000,00
562. 05.09.2022. Raznovrsni potrošni medicinski materijal, 79 grupa - GRUPA 12 - Cjevčice ventilacijske, proizvođača „MEDTRONIC“ ili jednakovrijedne14.007,00
563. 05.09.2022. Raznovrsni potrošni medicinski materijal, 79 grupa - GRUPA 43 - Potrošni materijal za intraoperativni monitoring pri ORL operacijama65.000,00
564. 05.09.2022. Raznovrsni potrošni medicinski materijal, 79 grupa - GRUPA 75 - Potrošni materijal za endoskopiju228.642,00
565. 05.09.2022. Raznovrsni potrošni medicinski materijal, 79 grupa - GRUPA 45 - Kirurški setovi i dodaci za operaciju mrene za fakoaparat CENTURION233.737,50
566. 02.09.2022. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 5651.000,00
567. 02.09.2022. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 214.466.805,60
568. 31.08.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 28.546.296,55
569. 29.08.2022. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 729.143,80
570. 29.08.2022. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 25206.016,25
571. 29.08.2022. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 33480.934,50
572. 29.08.2022. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 5108.646,25
573. 29.08.2022. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 151.870,63
574. 29.08.2022. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 37332.939,00
575. 29.08.2022. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 4029.925,00
576. 29.08.2022. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 2317.640,00
577. 29.08.2022. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 2613.396,50
578. 29.08.2022. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 271.317.816,25
579. 29.08.2022. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 3632.518,75
580. 29.08.2022. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 328.875,00
581. 29.08.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU KARDIOLOGIJU - grupa 135.642.231,25
582. 29.08.2022. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU - grupa 1123.633,75
583. 29.08.2022. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU - grupa 31116.180,00
584. 29.08.2022. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU - grupa 388.750,00
585. 29.08.2022. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU - grupa 665.812,50
586. 29.08.2022. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU - grupa 7049.077,50
587. 29.08.2022. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU - grupa 7216.175,00
588. 26.08.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA GASTROENTEROLOGIJU - grupa 22957.041,25
589. 26.08.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA GASTROENTEROLOGIJU - grupa 33155.767,50
590. 26.08.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA GASTROENTEROLOGIJU - grupa 3545.465,00
591. 26.08.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA GASTROENTEROLOGIJU - grupa 36348.918,75
592. 26.08.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA GASTROENTEROLOGIJU - grupa 4047.796,00
593. 25.08.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU NEURORADIOLOGIJU - grupa 6976.237,50
594. 25.08.2022. MATERIJAL ZA ELEKTROFIZIOLOGIJU - grupa 11.333.746,15
595. 25.08.2022. PRIBOR ZA UGRADNJU ELEKTROSTIMULATORA SRCA - grupa 1422.341,35
596. 25.08.2022. ELEKTROSTIMULATORI SRCA - grupa 12.387.674,80
597. 25.08.2022. ELEKTROSTIMULATORI SRCA - grupa 42.178.594,60
598. 24.08.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijali za anestezije i jedinice intenzivnog liječenja za potrebe KBC Sestre milosrdnice29.208,50
599. 24.08.2022. Sustav za navigaciju za potrebe otorinolaringologije1.812.500,00
600. 22.08.2022. Potrošni medicinski materijal za kardiologiju - 1. dio - Potrošni medicinski materijal za kardiologiju - 1. dio grupa 260.280,50
601. 18.08.2022. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Kemikalije, kivetni testovi i boje19.940,50
602. 16.08.2022. MATERIJAL ZA EKSTRAKORPORALNU MEMBRANSKU OKSIGENACIJU (ECMO) - grupa 2657.867,00
603. 16.08.2022. Intraokularne leće - grupa 4568.437,70
604. 12.08.2022. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU- iznimna žurnost - Grupa 1705.900,44
605. 04.08.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe gastroenterologije 12.292.250,00
606. 04.08.2022. KEMIKALIJE I OTAPALA - KEMIKALIJE ZA ODREĐIVANJE METALA U TRAGOVIMA28.587,50
607. 01.08.2022. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU - 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 512.909.884,25
608. 01.08.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU - 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 56.454.942,13
609. 20.07.2022. Elektrostimulatori srca - Elektrostimulatori srca I369.565,00
610. 15.07.2022. Materijal za neurokirurgiju - Grupa 2340.993,50
611. 11.07.2022. Jednogodišnja nabava potrošnog materijala za elektrofiziologiju srca - GRUPA III. DIJAGNOSTIČKI I ABLACIJSKI KATETERI ZA "TEMPERATURE CONNTROLLED" I KRIOABLACIJU S PRIPADAJUĆIM KABLOVIMA1.410.770,25
612. 11.07.2022. Jednogodišnja nabava potrošnog i ugradbenog materijala za OP ortopediju i OP traumu - TORAKOLUMBALNA KRALJEŠNICA - AUGMENTACIJA I VERTEBROSINTEZA253.379,00
613. 11.07.2022. Jednogodišnja nabava potrošnog i ugradbenog materijala za OP ortopediju i OP traumu - LUMBALNA KRALJEŠNICA - PREDNJA SPONDILODEZA (ALIF, OLIF, PLIF, TLIF)75.264,00
614. 07.07.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju - 2. grupa307.012,85
615. 07.07.2022. Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju - 7. grupa3.250,80
616. 07.07.2022. Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju - 2. grupa610.774,90
617. 04.07.2022. Potrošni i ugradbeni materijal za elektrostimulaciju srca - GRUPA II.1.273.626,48
618. 01.07.2022. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek - Grupa A-a)2.013.206,15
619. 01.07.2022. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek - Grupa J244.474,05
620. 29.06.2022. Potrošni materijal za mikrobiologiju - Kemikalije i boje u prahu - I2.580,13
621. 29.06.2022. Potrošni materijal za mikrobiologiju - Kemikalije i boje u prahu - II2.373,75
622. 24.06.2022. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU NEURORADIOLOGIJU - GRUPA PREDMETA NABAVE 312.267.870,00
623. 23.06.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU NEURORADIOLOGIJU - GRUPA PREDMETA NABAVE 36.133.935,00
624. 21.06.2022. POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTROFIZIOLOGIJU SRCA - 3. GRUPA411.672,80
625. 20.06.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Materijal za intervencijsku kardiologiju - Materijal za intervencijsku kardiologiju8.799.446,00
626. 17.06.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Elektrostimulatori srca370.820,10
627. 17.06.2022. Kemikalije, kivetni testovi i boje - Otapala čista15.850,00
628. 17.06.2022. Kemikalije, kivetni testovi i boje - Kemikalije p.a.102.487,75
629. 17.06.2022. Kemikalije, kivetni testovi i boje - Posebno čiste kemikalije23.243,13
630. 17.06.2022. Kemikalije, kivetni testovi i boje - Pentan i heksan19.300,00
631. 17.06.2022. Kemikalije, kivetni testovi i boje - Modifikatori3.750,00
632. 17.06.2022. Kemikalije, kivetni testovi i boje - Posebno čiste kiseline11.237,50
633. 17.06.2022. Kemikalije, kivetni testovi i boje - Otapala p.a.10.442,25
634. 17.06.2022. Kemikalije, kivetni testovi i boje - Kiseline i lužine p.a.9.657,50
635. 17.06.2022. Kemikalije, kivetni testovi i boje - Etanoli70.000,00
636. 17.06.2022. Kemikalije, kivetni testovi i boje - Ostale kemikalije33.690,50
637. 17.06.2022. Materijal za intervencijsku kardiologiju - Materijal za intervencijsku kardiologiju17.598.892,00
638. 03.06.2022. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za gastroenterologiju za potrebe KBD - GRUPA567.219,50
639. 03.06.2022. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za gastroenterologiju za potrebe KBD - GRUPA189.625,00
640. 31.05.2022. Nabava potrošnog materijala za ugradnju stimulatora sakralnog živca1.327.687,50
641. 31.05.2022. POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE UREĐAJE-1 - Grupa predmeta nabave 201.249.739,00
642. 31.05.2022. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za neurokirurgiju - Grupa predmeta nabave 31.032.872,00
643. 26.05.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE UREĐAJE-1 - Grupa predmeta nabave 20624.869,50
644. 20.05.2022. POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL ZA POTREBE KLINIKE ZA OČNE BOLESTI - Intraokularni plin125.245,00
645. 20.05.2022. POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL ZA POTREBE KLINIKE ZA OČNE BOLESTI - Sonde za laserski uređaj za fakoemulzifikaciju1.370.800,00
646. 20.05.2022. POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL ZA POTREBE KLINIKE ZA OČNE BOLESTI - Jednokratni kauter baterijski231.250,00
647. 19.05.2022. PHACO aparat705.000,00
648. 17.05.2022. Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju - Grupa 8199.629,00
649. 16.05.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA OFTALMOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Grupa 1230.240,00
650. 16.05.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA OFTALMOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Grupa 15127.435,00
651. 16.05.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA OFTALMOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Grupa 17132.190,80
652. 16.05.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA OFTALMOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Grupa 2069.502,50
653. 16.05.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA OFTALMOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Grupa 2520.412,50
654. 16.05.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA OFTALMOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Grupa 2812.316,80
655. 16.05.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA OFTALMOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Grupa 301.615,95
656. 16.05.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA OFTALMOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Grupa 3218.047,50
657. 16.05.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA OFTALMOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Grupa 11.209.723,75
658. 12.05.2022. Potrošni materijal za hemodijalizu, 17 grupe - Grupa 8:Gelovi za pripremu kiselog koncentrata za centralnu dostavu dijalizata214.830,00
659. 10.05.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje75.144,00
660. 10.05.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje25.272,00
661. 10.05.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje8.783,00
662. 10.05.2022. podloge za mikrobiologiju sa suplementima - Grupa A - podloge za mikrobiologiju sa suplementima211.581,25
663. 10.05.2022. Potrošni medicinski materijal za citologiju i patologiju – Reagensi, testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 6. Proizvodi za histologiju i patologiju 616.356,25
664. 10.05.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje300.680,00
665. 28.04.2022. Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - Grupa 3144.470,50
666. 27.04.2022. Medicinski i hematološki materijal za 2022. godinu - ponovljeni postupak - Grupa 614.722,50
667. 27.04.2022. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Kemikalije, kivetni testovi i boje240.309,70
668. 25.04.2022. Potrošni materijal za interventnu kardiologiju - Grupa 3: Potrošni materijal za interventnu kardiologiju III479.573,33
669. 25.04.2022. POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU GASTROENTEROLOGIJU - Potrošni materijal za hemostazu - C87.820,00
670. 25.04.2022. POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU GASTROENTEROLOGIJU - Žice vodilice – B53.109,00
671. 25.04.2022. POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU GASTROENTEROLOGIJU - Stentovi za intervencijsku gastroenterologiju – C101.120,00
672. 25.04.2022. POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU GASTROENTEROLOGIJU - Potrošni materijal i ostali pribor za ERCP – B135.307,50
673. 22.04.2022. Nabava medicinskog potrošnog i ugradbenog materijala za gastroenterologiju po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 2.-medicinski potrošni i ugradbeni materijal za gastroenterologiju843.345,00
674. 19.04.2022. ENDOSKOPSKI POTROŠNI MATERIJAL-grupe - Grupa 3 - Potrošni materijal za dezinfekciju endoskopa1.112.468,75
675. 08.04.2022. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Kemikalije, kivetni testovi i boje239.472,70
676. 04.04.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava specijalnih laboratorijskih reagensa i kemikalija, s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom149.134,50
677. 01.04.2022. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE (TRANSPLANTACIJA, SRČANI ZALISCI, IZVANTJELESNA CIRKULACIJA) - GRUPA PREDMETA NABAVE 2554.250,00
678. 01.04.2022. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE (TRANSPLANTACIJA, SRČANI ZALISCI, IZVANTJELESNA CIRKULACIJA) - GRUPA PREDMETA NABAVE 3A720.625,00
679. 30.03.2022. Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju- 7 grupa - Grupa 1:Potrošni materijal za neurokirurgiju208.288,50
680. 29.03.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za otološke operacije1.082.337,50
681. 29.03.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava medicinskog potrošnog materijala i implantata za potrebe otorinolaringologije s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom539.610,00
682. 28.03.2022. Medicinski potrošni materijal - Grupa 19430.756,25
683. 24.03.2022. Laboratorijske kemikalije i standardi - Grupa 1. Organska otapala175.561,25
684. 24.03.2022. Laboratorijske kemikalije i standardi - Grupa 9. Kemikalije tražene čistoće - za analizu zraka i voda96.672,50
685. 24.03.2022. Laboratorijske kemikalije i standardi - Grupa 15. Standardi i kemikalije za protočni analizator SKALAR11.172,50
686. 24.03.2022. Laboratorijske kemikalije i standardi - Grupa 32. Standardi za određivanje točke paljenja11.754,00
687. 24.03.2022. Laboratorijske kemikalije i standardi - Grupa 33. Standardi razni1.636,25
688. 24.03.2022. Laboratorijske kemikalije i standardi - Grupa 38. Standard za salinitet Primotronic ili jednakovrijedno1.125,00
689. 23.03.2022. Potrošni medicinski materijal – namijenjen za medicinske uređaje - Grupa 32. Potrošni materijal za ORL4.599,00
690. 23.03.2022. Potrošni medicinski materijal – namijenjen za medicinske uređaje - Grupa 35. Potrošni materijal za uređaje Constellation i Laureate65.463,00
691. 22.03.2022. Nabava elektrostimulatora srca podijeljenih u 2 grupe - Elektrostimulatori srca II482.637,40
692. 21.03.2022. Nabava potrošnog i ugradbenog materijala za invazivnu i intervencijsku kardiologiju - Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije te akutne trombotske okluzije644.462,70
693. 17.03.2022. Potrošni medicinski materijal za operaciju - Grupa 21: Set za suprapubičnu drenažu8.925,00
694. 17.03.2022. Potrošni medicinski materijal za operaciju - Grupa 40: Potrošni materijal sustava za autotransfuziju7.325,00
695. 07.03.2022. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Kemikalije, kivetni testovi i boje238.560,70
696. 07.03.2022. Jednogodišnja usluga preventivnog servisnog održavanja medicinske opreme i uređaja proizvođača Alcon, Medtronic, Rand, Fujifilm, Cantel1.185.000,00
697. 03.03.2022. Obavijest o odabiru - Deterdžent za strojno pranje i dezinfekciju endoskopa u stroju Medivatora ISA (ponovljeni postupak)158.125,00
698. 21.02.2022. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Kemikalije, kivetni testovi i boje234.132,70
699. 21.02.2022. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za interventnu radiologiju po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 4.- ugradbeni i potrošni materijal za inetrventnu radiologiju392.885,85
700. 18.02.2022. Potrošni materijal za hemodijalizu - Grupa 1634.200,00
701. 18.02.2022. Potrošni materijal za hemodijalizu - Grupa 2625.800,10
702. 18.02.2022. Potrošni materijal za intervencijsku kardiologiju - Grupa 6360.507,00
703. 16.02.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - grupa 2779.935,00
704. 16.02.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - grupa 4900.000,00
705. 16.02.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - grupa 16315.000,00
706. 16.02.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - grupa 19856.212,00
707. 16.02.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - grupa 20327.210,00
708. 16.02.2022. Nabava elektrostimulatora srca (pacemakera) - Grupa III.576.218,65
709. 14.02.2022. UROLOŠKI KATETERI I ENDOPROTEZE - Grupa 62.572,50
710. 14.02.2022. Dijagnostička sredstva, kemikalije i otopine - grupa 8326.362,96
711. 14.02.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU KARDIOLOGIJU potrošni materijal za TAVI i TEVAR EVAR procedure dodatna isporuka roba prema ugovoru OP 93-20264.600,00
712. 14.02.2022. UROLOŠKI KATETERI I ENDOPROTEZE - Grupa 2212.060,15
713. 14.02.2022. UROLOŠKI KATETERI I ENDOPROTEZE - Grupa 343.118,25
714. 08.02.2022. Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu - Grupa 9 - Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu111.250,00
715. 08.02.2022. Ultrazvučni endoskop za radijalno skeniranje687.500,00
716. 31.01.2022. MATERIJAL ZA KOŠTANU KIRURGIJU III procijenjene vrijednosti 163.000,00 kn bez PDV-a, dio od ukupno 5.200.000,00 kn bez PDVa - Grupa 315.275,40
717. 31.01.2022. Potrošni materijal za otološke operacije2.164.675,00
718. 28.01.2022. Obavijest o odabiru - Deterdžent za strojno pranje i dezinfekciju endoskopa u stroju Medivatora ISA162.500,00
719. 21.01.2022. Podloge - Grupa 3128.680,00
720. 21.01.2022. Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu, po grupama za potrebe Doma zdravlja Primorsko-goranske županije (2022) - Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu za Ispostave Mali Lošinj i Rab1.336.751,10
721. 19.01.2022. Medicinski potrošni materijal za gastroenterologiju - Medicinski potrošni materijal za gastroenterologiju grupa 595.199,00
722. 18.01.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za urologiju - Potrošni medicinski materijal za urologiju grupa 630.215,50
723. 18.01.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju KBC Sestre milosrdnice - I. GRUPA2.914.235,10
724. 17.01.2022. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju KBC Sestre milosrdnice - I. GRUPA5.828.470,20
725. 14.01.2022. Materijal za potrebe intervencijske radiologije i pribor za biopsije dojke - Grupa 5.727,65
726. 14.01.2022. Laboratorijske podloge - Grupa 16. PODLOGE I DODACI PODLOGAMA ZA HUMANU MIKROBIOLOGIJU U GRANULIRANOM OBLIKU MERCK ili jednakovrijedno27.450,00
727. 13.01.2022. SKALPELI ZA KIRURGIJU I POTROŠNI MATERIJAL ZA OČNU OPERACIJU - GRUPA 2348.266,25
728. 07.01.2022. Nabava medicinske opreme specifične za sadržaj OP bloka za potrebe jednodnevne kirurgije po grupama (ukupno 16 grupa)53.985,00
729. 07.01.2022. Nabava 2 (dva) uređaja za EKC - GRUPA 12.875.000,00
730. 07.01.2022. Nabava medicinske opreme specifične za sadržaj OP bloka za potrebe jednodnevne kirurgije po grupama (ukupno 16 grupa)623.500,00
731. 03.01.2022. Potrošni materijal za elektrofiziologiju srca - GRUPA 3470.690,50
732. 03.01.2022. Sustav za kiruršku navigaciju5.231.250,00
733. 31.12.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za elektrofiziologiju srca - GRUPA 3235.345,25
734. 30.12.2021. ELEKTROSTIMULATORI SRCA za potrebe KBC-a Osijek - C GRUPA1.043.438,20
735. 27.12.2021. ENDOSKOPSKI STUPOVI ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE3.000.000,00
736. 24.12.2021. Kateteri, 13 grupa - Grupa 7:Kateteri postoperativni i ureteralni, suprapubični i nefrostoma setovi, ureteralni stent26.387,55
737. 22.12.2021. POTROŠNI MATERIJAL ZA ANGIOGRAFSKE PRETRAGE-INTERVENCIJSKA RADIOLOGIJA, 8 GRUPA - Grupa 1 Ugradbeni i potrošni materijal za potrebe intervencijske radiologije392.717,85
738. 21.12.2021. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Kemikalije, kivetni testovi i boje233.778,70
739. 20.12.2021. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KIRURGIJE - Grupa predmeta nabave 6 - Kateter za radiofrekventnu ablaciju i potrošni materijal za "HIPEC"375.505,00
740. 20.12.2021. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE (TRANSPLANTACIJA, SRČANI ZALISCI, IZVANTJELESNA CIRKULACIJA) - GRUPA PREDMETA NABAVE 32.754.253,00
741. 13.12.2021. Intervencijska kardiologija 1 - Grupa 2.592.150,43
742. 13.12.2021. Intervencijska kardiologija 1 - Grupa 3.1.802.061,58
743. 10.12.2021. Elektrostimulatori srca, defibrilatori i pripadajuće elektrode - Elektrostimulatori srca, defibrilatori i pripadajuće elektrode grupa 3798.288,88
744. 09.12.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za oftalmologiju 1, s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom4.055.318,00
745. 09.12.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za oftalmologiju 3.1. s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom11.934,00
746. 09.12.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za oftalmologiju 3.1. s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom14.892,00
747. 06.12.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA NEUROKIRURGIJU - GRUPA PREDMETA NABAVE 3a3.761.286,30
748. 06.12.2021. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA NEUROKIRURGIJU - GRUPA PREDMETA NABAVE 3a7.522.572,60
749. 02.12.2021. POTROŠNI MATERIJAL ZA REGIONALNU KEMOTERAPIJU309.653,00
750. 30.11.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju KBC Sestre milosrdnice215.125,00
751. 22.11.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku neuroradiologiju KBC Sestre milosrdnice - I.GRUPA2.694.720,00
752. 22.11.2021. POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE UREĐAJE - 2 - GRUPA PREDMETA NABAVE 16 – Ureteralni kateteri44.803,50
753. 19.11.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku neuroradiologiju KBC Sestre milosrdnice5.132.800,00
754. 19.11.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE UREĐAJE - 2 - GRUPA PREDMETA NABAVE 16 – Ureteralni kateteri22.401,75
755. 19.11.2021. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku neuroradiologiju KBC Sestre milosrdnice - I.GRUPA5.389.440,00
756. 17.11.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: KOHEZIVNO-DISPERZIVAN VISKOELASTIK281.688,75
757. 16.11.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju KBC Sestre milosrdnice 2. dio - 3.GRUPA Stentovi i hemostaze401.872,75
758. 15.11.2021. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju KBC Sestre milosrdnice 2. dio - 3.GRUPA Stentovi i hemostaze803.745,50
759. 15.11.2021. JEDNOGODIŠNJA NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 2 Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije te tortuozne arterije9.468.224,75
760. 08.11.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu2.386.892,00
761. 08.11.2021. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Kemikalije, kivetni testovi i boje232.645,70
762. 08.11.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu4.800,00
763. 08.11.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju - Grupa 1.248.980,28
764. 04.11.2021. Potrošni materijal za ECMO uređaje - grupa 2128.715,00
765. 04.11.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za vitrektomiju s najmom uređaja999.521,88
766. 03.11.2021. lijek karbakol (u vrijednosti od 12.312,00 kn bez PDV-a)12.927,60
767. 02.11.2021. POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE ANESTEZIJE I INTENZIVNE, REANIMATOLOGIJE,KIRURGIJE, HEMATOLOGIJE,NEONATOLOGIJE, UROLOGIJE,KARDIOLOGIJE - GRUPA 7.35.261,63
768. 28.10.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU RADIOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek - 12. GRUPA566.199,90
769. 28.10.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU RADIOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek - 23. GRUPA767.865,00
770. 26.10.2021. Potrošni materijal za oftalmologiju - grupa 1473.868,75
771. 26.10.2021. Potrošni materijal za oftalmologiju - grupa 264.188,00
772. 26.10.2021. Potrošni materijal za oftalmologiju - grupa 569.575,63
773. 26.10.2021. Potrošni materijal za oftalmologiju - grupa 826.718,75
774. 26.10.2021. Potrošni materijal za oftalmologiju - grupa 12574.993,75
775. 26.10.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU (materijal za podržavanje bubrežne funkcije) - Potrošni materijal za hemodijalizu- grupa 14.169.093,40
776. 25.10.2021. Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju - Grupa 1.252.700,00
777. 25.10.2021. Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju - Grupa 6.21.546,00
778. 25.10.2021. Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju - Grupa 7.106.782,40
779. 25.10.2021. Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju - Grupa 8.2.696,40
780. 25.10.2021. Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju - Grupa 10.23.145,00
781. 25.10.2021. Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju - Grupa 11.88.922,50
782. 25.10.2021. Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju - Grupa 14.2.168,25
783. 22.10.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - rezultati postupka nabave - tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za endoskopiju i endoskopske uređaje - 3399.140,00
784. 19.10.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Materijal za kardiokirurgiju u vrijednosti od 6.571.400,00 kn bez PDV-a (od ukupne procijenjene vrijednosti 7.243.400,00 kn bez PDV-a) - grupa 52.066.034,00
785. 18.10.2021. Materijal za kardiokirurgiju u vrijednosti od 6.571.400,00 kn bez PDV-a (od ukupne procijenjene vrijednosti 7.243.400,00 kn bez PDV-a) - grupa 545.769,50
786. 18.10.2021. Materijal za kardiokirurgiju u vrijednosti od 6.571.400,00 kn bez PDV-a (od ukupne procijenjene vrijednosti 7.243.400,00 kn bez PDV-a) - grupa 102.258.973,50
787. 18.10.2021. Materijal za kardiokirurgiju u vrijednosti od 6.571.400,00 kn bez PDV-a (od ukupne procijenjene vrijednosti 7.243.400,00 kn bez PDV-a) - grupa 131.827.325,00
788. 18.10.2021. Obavijest o odabiru - Intraokularne leće90.840,00
789. 18.10.2021. Materijal za koštanu kirurgiju - Grupa 10268.642,50
790. 18.10.2021. Materijal za koštanu kirurgiju - Grupa 15375.385,50
791. 18.10.2021. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA I PRIBORA ZA UGRADNJU ELEKTROSTIMULATORA SRCA - GRUPA PREDMETA NABAVE 2 - ELEKTROSTIMULATORI SRCA, DEFIBRILATORI TE PRIPADAJUĆI POTROŠNI MATERIJAL 27.277.635,10
792. 18.10.2021. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA I PRIBORA ZA UGRADNJU ELEKTROSTIMULATORA SRCA - GRUPA PREDMETA NABAVE 6 - UREĐAJ ZA PRAĆENJE PACIJENATA NA DALJINU225.000,00
793. 18.10.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU KARDIOLOGIJU–potrošni materijal za TAVI i TEVAR-EVAR procedure – dodatna isporuka roba prema ugovoru OP 93-20 - grupa 11.642.987,50
794. 15.10.2021. NABAVA REAGENSA I TESTOVA ZA POTREBE LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE 1A i 1B - Grupa predmeta nabave 1410.062,50
795. 15.10.2021. Obavijest o odabiru - Uređaj za određivanje koagulacije krvi33.000,00
796. 13.10.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA REAGENSA I TESTOVA ZA POTREBE LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE 1A i 1B - Grupa predmeta nabave 145.031,25
797. 13.10.2021. Obavijest o odabiru - Potrošni materijal za orl operacije101.500,00
798. 11.10.2021. Potrošni materijal za hemodijalizu - Potrošni materijal za hemodijalizu grupa 11.230.151,41
799. 07.10.2021. Ugradbeni materijal za neurokirurgiju - Ugradbeni materijal za neurokirurgiju grupa 5157.960,00
800. 05.10.2021. Obavijest o odabiru - Epruvete za mjerenje antikoagulacijskog statusa14.000,00
801. 28.09.2021. PODLOGE ZA MIKROBIOLOGIJU - Specijalne podloge za mikrobiologiju154.218,75
802. 27.09.2021. Potrošni materijal za anesteziju i JIL 1 - Grupa 9.234.925,00
803. 23.09.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za anesteziju i JIL 1 - Grupa 9.117.462,50
804. 23.09.2021. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za interventnu kardiologiju po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 1.- ugradbeni i potrošni materijal za inetrventnu kardiologiju236.895,08
805. 20.09.2021. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Nabava potrošnog i ugradbenog materijala za invazivnu i intervencijsku kardiologiju686.169,00
806. 16.09.2021. Potrošni medicinski materijal za kardiologiju - Potrošni medicinski materijal za kardiologiju grupa 51.206.491,55
807. 09.09.2021. Medicinski potrošni materijal - 12311.547,50
808. 09.09.2021. Medicinski potrošni materijal - 164.375,00
809. 09.09.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 248.195,00
810. 08.09.2021. NABAVA UREĐAJA ZA REGIONALNU KEMOTERAPIJU440.000,00
811. 01.09.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za hemodijalizu za potrebe Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice1.411.035,00
812. 31.08.2021. Obavijest o odabiru - Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju86.577,00
813. 30.08.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 6261.240,00
814. 30.08.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 7103.950,00
815. 30.08.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 875.612,50
816. 27.08.2021. DETERDŽENT ZA STROJNO PRANJE I DEZINFEKCIJU BRONHOSKOPA U STROJU MEDIVATORS ISA309.468,75
817. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 171.152,50
818. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 5241.313,75
819. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 751.400,00
820. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 10308.895,83
821. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 1316.250,00
822. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 153.741,25
823. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 162.693,25
824. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 249.426,38
825. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 25293.317,50
826. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 2619.805,00
827. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 271.241.522,50
828. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 323.780,00
829. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 33498.760,00
830. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 3445.657,50
831. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 3626.387,50
832. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 37466.228,00
833. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 4059.850,00
834. 27.08.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU RADIOLOGIJU - Grupa 151.403.148,60
835. 26.08.2021. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 65.219.089,00
836. 25.08.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja po pozivu medicinske opreme Medic622.500,00
837. 24.08.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 62.609.544,50
838. 23.08.2021. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA ELEKTROFIZIOLOGIJU SRCA ZA POTREBE KARDIOLOGIJE - Grupa predmeta nabave 35.456.906,25
839. 19.08.2021. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Potrošni materijal za fakoaparat Centurion173.121,00
840. 17.08.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU, s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma na dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom - Grupa predmeta nabave 35a25.830,00
841. 17.08.2021. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU, s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma na dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom - Grupa predmeta nabave 35a51.660,00
842. 12.08.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA UGRADNJU UMJETNE VALVULE –TAVI, za potrebe KBC-a Osijek - 1. grupa882.000,00
843. 10.08.2021. DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILICE za potrebe KBC-a Osijek823.437,50
844. 09.08.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijali za anestezije i jedinice intenzivnog liječenja za potrebe KBC Sestre milosrdnice - XVIII.GRUPA Pribor za nadzor pacijenata36.510,63
845. 06.08.2021. Potrošni materijali za anestezije i jedinice intenzivnog liječenja za potrebe KBC Sestre milosrdnice - XVIII.GRUPA Pribor za nadzor pacijenata73.021,25
846. 06.08.2021. KOHEZIVNO-DISPERZIVAN VISKOELASTIK563.377,50
847. 03.08.2021. Potrošni materijal za hemodijalizu - Potrošni materijal za hemodijalizu I187.582,95
848. 20.07.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Kemikalije (4 grupe)106.962,00
849. 19.07.2021. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU RADIOLOGIJU 1 - Grupa 2 - Potrošni materijal za EVAR procedure i periferne arterijske bolesti2.820.552,30
850. 13.07.2021. Kemikalije i trake s reagensima, 24 grupe - Grupa 4.30.887,50
851. 13.07.2021. Kateteri - Grupa 6.21.866,25
852. 13.07.2021. Kateteri - Grupa 10.9.198,00
853. 13.07.2021. Intraokularne leće i popratni medicinski potrošni materijal za Oftalmologiju - Grupa 6.b174.548,75
854. 13.07.2021. ELEKTROSTIMULATORI SRCA - Elektrostimulatori srca I317.183,65
855. 12.07.2021. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU NEURORADIOLOGIJU - Grupa predmeta nabave 35.977.989,00
856. 25.06.2021. Materijal za steritest328.625,00
857. 24.06.2021. Materijal za neurokirurgiju330.625,50
858. 18.06.2021. Kemikalije, kivetni testovi i boje - Kemikalije288.072,13
859. 17.06.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Elektrostimulatori srca370.820,10
860. 15.06.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE PATOLOGIJE 3 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za razdoblje do 07.02.2022. godine s jednim gospodarskim subjektom - GRUPA PREDMETA NABAVE 636.714,50
861. 14.06.2021. MATERIJAL ZA KATETERIZACIJU, DRENAŽU, PUNKCIJU, BIOPSIJU, INFUZIJU, DAVANJE LIJEKOVA I CITOSTATIKA - grupa 53173,25
862. 14.06.2021. MATERIJAL ZA KATETERIZACIJU, DRENAŽU, PUNKCIJU, BIOPSIJU, INFUZIJU, DAVANJE LIJEKOVA I CITOSTATIKA - grupa 77346,50
863. 14.06.2021. MATERIJAL ZA KATETERIZACIJU, DRENAŽU, PUNKCIJU, BIOPSIJU, INFUZIJU, DAVANJE LIJEKOVA I CITOSTATIKA - grupa 837.854,00
864. 07.06.2021. Elektrostimulatori srca741.640,20
865. 31.05.2021. podloge za mikrobiologiju sa suplementima - Grupa A - podloge za mikrobiologiju sa suplementima210.875,25
866. 24.05.2021. Nabava opreme sustav za intraoperativno neurofiziološko praćenje380.000,00
867. 19.05.2021. Potrošni medicinski materijal za radiologiju - GRUPA 6.39.031,65
868. 18.05.2021. kemikalije visoke čistoće - kemikalije visoke čistoće -grupa A145.020,00
869. 18.05.2021. kemikalije p.a. - kemikalije p.a. - grupa A108.492,50
870. 18.05.2021. Endoskopski stupovi (kolonoskopija i gastroskopija)987.500,00
871. 13.05.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu - Grupa 8 - Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu236.375,00
872. 12.05.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: SET ZA NEUROMONITORING ZA POTREBE OPERACIJE ZAVODA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I KIRURGIJE GLAVE I VRATA325.379,37
873. 12.05.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 1.430.372,95
874. 10.05.2021. POTROŠNI MATERIJAL ZA OPERACIJSKE SALE - GRUPA 2151.458,75
875. 10.05.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - Grupa 19565.236,00
876. 10.05.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - Grupa 38191.100,00
877. 10.05.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - Grupa 451.300,00
878. 10.05.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - Grupa 4655.650,00
879. 10.05.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - Grupa 4780.736,00
880. 10.05.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - Grupa 48282.387,00
881. 10.05.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - Grupa 720.685,00
882. 10.05.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - Grupa 22141.240,00
883. 10.05.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - Grupa 2439.280,50
884. 10.05.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - Grupa 2925.305,00
885. 10.05.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - Grupa 32258.531,00
886. 07.05.2021. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 1.631.428,00
887. 07.05.2021. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 2.157.802,40
888. 07.05.2021. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 3.53.071,20
889. 07.05.2021. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 4.18.444,30
890. 29.04.2021. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za invazivni kardiološki laboratorij - GRUPA 61.249.162,45
891. 28.04.2021. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za invazivnu i intervencijsku kardiologiju podijeljenog u 7 grupa - Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije te tortuozne arterije316.417,50
892. 27.04.2021. KEMIKALIJE I OTAPALA - Kemikalije za određivanje metala u tragovima19.027,50
893. 26.04.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA I IMPLANTATA ZA POTREBE OTORINOLARINGOLOGIJE s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom - Grupa predmeta nabave 1651.680,50
894. 26.04.2021. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA I IMPLANTATA ZA POTREBE OTORINOLARINGOLOGIJE s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom - Grupa predmeta nabave 11.303.361,00
895. 26.04.2021. Potrošni medicinski materijal za kardiologiju - Elektrofiziologija - Potrošni medicinski materijal za kardiologiju - Elektrofiziologija grupa 360.280,50
896. 26.04.2021. Ostali potrošni medicinski materijal - Grupa 1: Potrošni materijal za citologiju i patologiju I22.141,25
897. 21.04.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava specijalnih laboratorijskih reagensa i kemikalija, s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom - Grupa predmeta nabave 2186.418,13
898. 21.04.2021. Nabava specijalnih laboratorijskih reagensa i kemikalija, s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom - Grupa predmeta nabave 2372.836,25
899. 21.04.2021. Obavijest o odabiru - Potrošni materijal za potrebe Odjela za intervencijsku gastroenterologiju i endoskopiju199.480,00
900. 19.04.2021. Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju - Grupa 75.092,10
901. 16.04.2021. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE (TRANSPLANTACIJA) - Grupa predmeta nabave 24.794.890,00
902. 16.04.2021. Medicinski potrošni materijal za izvantjelesnu cirkulaciju - Grupa predmeta nabave 1714.937,50
903. 08.04.2021. Elektrostimulatori srca, 4 grupe - Grupa 1- Elektrostimulatori srca sa priborom za ugradnju -SSIR149.100,00
904. 08.04.2021. Elektrostimulatori srca, 4 grupe - Grupa 4 - Elektrostimulatori srca implatibilni sa priborom za ugradnju - dvokomorni elektrostimulator kompatibilan s algoritmom za terapiju vazovagalne sinkope136.458,00
905. 08.04.2021. UTZ sonde za potrebe KBC Rijeka93.750,00
906. 07.04.2021. POTROŠNI MATERIJAL ZA STERILIZACIJU - GRUPA 8420.429,38
907. 02.04.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Materijal za anesteziju II - Grupa 32140.000,00
908. 01.04.2021. Potrošni medicinski materijal – namijenjen za medicinske uređaje – PONIŠTENE GRUPE - Grupa 8. Potrošni materijal za ORL4.326,00
909. 29.03.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU - Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije te tortuozne arterije860.987,65
910. 29.03.2021. Materijal za anesteziju II - Grupa 32280.000,00
911. 22.03.2021. SET ZA NEUROMONITORING ZA POTREBE OPERACIJE ZAVODA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I KIRURGIJE GLAVE I VRATA650.758,75
912. 18.03.2021. Potrošni materijal za interventnu kardiologiju (po grupama) - II. ponovljeni postupak - Potrošni materijal za interventnu kardiologiju IV567.703,50
913. 17.03.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Defibrilatori i elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama grupa 3 – Atrio-biventrikulski elektrostimulator srca grupa 10 - Atrio-biventrikulski kardioverter defibrilator - grupa 3 – Atrio-biventrikulski elektrostimulator srca474.691,35
914. 16.03.2021. Laboratorijske kemikalije i standardi - Grupa 1. Organska otapala122.821,25
915. 16.03.2021. Laboratorijske kemikalije i standardi - Grupa 9. Kemikalije tražene čistoće - za analizu zraka26.178,75
916. 16.03.2021. Laboratorijske kemikalije i standardi - Grupa 15. Standardi i kemikalije za protočni analizator SKALAR9.082,50
917. 16.03.2021. Laboratorijske kemikalije i standardi - Grupa 31. Standardi za vanjsku kontrolu2.372,50
918. 16.03.2021. Laboratorijske kemikalije i standardi - Grupa 33. Standardi za određivanje točke paljenja11.750,00
919. 15.03.2021. Potrošni materijal za intervencijsku neuroradiologiju - Grupa 5367.695,00
920. 15.03.2021. Kemikalije i potrošni materijal za CAT PHARMA - Biokemijski reagensi2.792,50
921. 12.03.2021. Medicinski i hematološki materijal za 2021. godinu (Grupa 1 – Grupa 6) - Grupa 6. Materijal za potrebe Službe za zdravstvenu ekologiju14.025,00
922. 12.03.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTROSTIMULATORI SRCA za potrebe KBC-a Osijek - C grupa222.189,47
923. 05.03.2021. Nabava potrošnog i ugradbenog materijala za invazivnu i intervencijsku kardiologiju - Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije te akutne trombotske okluzije554.262,45
924. 04.03.2021. Potrošni materijal za hemodijalizu - Grupa 5. Potrošni materijal za hemodijalizu za uređaje Fresenius 4008S i 5008S3.034.290,00
925. 02.03.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Kirurški setovi i dodaci za operaciju mrene i vitrektomiju597.972,60
926. 02.03.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Kirurški setovi i dodaci za operaciju mrene i vitrektomiju1.651.973,00
927. 02.03.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za hemodijalizu - Grupa 5. Potrošni materijal za hemodijalizu za uređaje Fresenius 4008S i 5008S1.517.145,00
928. 01.03.2021. Kirurški instrumenti - grupa 16261.217,45
929. 01.03.2021. Kirurški instrumenti - grupa 15811.568,30
930. 01.03.2021. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za uporabu u anesteziji i intenzivnoj medicini 2 - Grupa predmeta nabave 2277.726,25
931. 01.03.2021. Potrošni medicinski materijal za operaciju - grupa 21. Set za suprapubičnu drenažu7.030,80
932. 01.03.2021. JEDNOGODIŠNJA NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 26.720.028,50
933. 22.02.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Nabava potrošnog materijala za elektrofiziologiju805.693,00
934. 22.02.2021. Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - Grupa 3.187.230,00
935. 19.02.2021. Obavijest o odabiru - Deterdžent za strojno pranje i dezinfekciju endoskopa u stroju Medivatora ISA198.675,00
936. 17.02.2021. Instrumentarij za transplantaciju rožnice u vrijednosti od 70.000,00 kn bez PDV-a (od ukupne procijenjene vrijednosti nabave 592.000,00 kn bez PDV-a)81.962,50
937. 17.02.2021. Laboratorijske podloge - Grupa 5. DODACI PODLOGAMA ZA HUMANU MIKROBIOLOGIJU SIGMA ili jednakovrijedan2.537,50
938. 17.02.2021. Laboratorijske podloge - Grupa 16. PODLOGE I DODACI PODLOGAMA ZA HUMANU MIKROBIOLOGIJU U GRANULIRANOM OBLIKU18.700,00
939. 17.02.2021. Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - Potrošni materijal za neurokirurgiju173.299,35
940. 15.02.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Grupa A499.511,25
941. 15.02.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Grupa B336.703,50
942. 15.02.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Grupa C330.042,00
943. 15.02.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Grupa D135.425,00
944. 12.02.2021. POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTROFIZIOLOGIJU SRCA za potrebe KBC-a Osijek - 3. grupa predmeta nabave411.672,80
945. 10.02.2021. LABORATORIJSKI I MEDICINSKI MATERIJAL DRUGA NABAVA U 2020 - SKUPINA 3C - PLASTIČNE BOCE, PIPETE, PLOČE I FILTRI ZA UZGOJ STANICA10.011,75
946. 08.02.2021. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za anesteziju - GRUPA 1785.000,00
947. 04.02.2021. Potrošni medicinski materijal – namijenjen za medicinske uređaje - Grupa 20. Potrošni materijal za gastroskopiju i rektoskopiju5.250,00
948. 04.02.2021. Potrošni medicinski materijal – namijenjen za medicinske uređaje - Grupa 35. Potrošni materijal za uređaje Constellation i Laureate58.117,50
949. 04.02.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za endoskopiju i endoskopske uređaje - 122.785,60
950. 04.02.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za endoskopiju i endoskopske uređaje - 1128.136,00
951. 04.02.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za endoskopiju i endoskopske uređaje - 17.944,00
952. 29.01.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za intervencijsku kardiologiju za potrebe KBCSM. - 2. GRUPA2.529.293,57
953. 28.01.2021. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA I PRIBORA ZA UGRADNJU ELEKTROSTIMULATORA SRCA 3 - Grupa predmeta nabave 311.044.294,75
954. 28.01.2021. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA I PRIBORA ZA UGRADNJU ELEKTROSTIMULATORA SRCA 3 - Grupa predmeta nabave 3367.867,50
955. 28.01.2021. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA I PRIBORA ZA UGRADNJU ELEKTROSTIMULATORA SRCA 3 - Grupa predmeta nabave 34225.000,00
956. 28.01.2021. Intervencijska kardiologija 2 - Grupa 21.259.567,35
957. 28.01.2021. Ugradbeni i potrošni materijal za intervencijsku kardiologiju za potrebe KBCSM. - 2. GRUPA5.058.581,15
958. 25.01.2021. ELEKTROSTIMULATORI SRCA - GRUPA 12.550.272,90
959. 25.01.2021. ELEKTROSTIMULATORI SRCA - GRUPA 42.350.872,30
960. 19.01.2021. SKALPELI ZA KIRURGIJU I POTROŠNI MATERIJAL ZA OČNU OPERACIJU - GRUPA 2. POTROŠNI MATERIJAL ZA OČNU OPERACIJU349.522,50
961. 18.01.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za urologiju - Potrošni medicinski materijal za urologiju grupa 630.125,50
962. 18.01.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za urologiju - Potrošni medicinski materijal za urologiju grupa 444.491,00
963. 18.01.2021. Najam opreme za proizvodnju i transport vode s pripremom i distribucijom dvije vrste koncentrata za potrebe centra za hemodijalizu s uključenim potpunim održavanjem KBCSM1.989.960,00
964. 18.01.2021. POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU GASTROENTEROLOGIJU - Potrošni materijal za hemostazu - C78.100,00
965. 18.01.2021. POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU GASTROENTEROLOGIJU - Balon dilatatori i kateteri – B198.300,00
966. 18.01.2021. POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU GASTROENTEROLOGIJU - Žice vodilice – C39.979,80
967. 18.01.2021. POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU GASTROENTEROLOGIJU - Stentovi za intervencijsku gastroenterologiju – C192.624,60
968. 18.01.2021. POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU GASTROENTEROLOGIJU - Pribor za papilotomiju – C39.375,00
969. 18.01.2021. POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU GASTROENTEROLOGIJU - Košarice za ekstrakciju – D95.250,00
970. 15.01.2021. Potrošni medicinski materijal za urologiju - Potrošni medicinski materijal za urologiju grupa 488.982,00
971. 15.01.2021. Potrošni medicinski materijal za urologiju - Potrošni medicinski materijal za urologiju grupa 660.431,00
972. 15.01.2021. Nabava elektrostimulatora srca (pacemakera) - Grupa 3576.270,10
973. 14.01.2021. Raznovrsni potrošni medicinski materijal - grupa 1218.732,00
974. 14.01.2021. Raznovrsni potrošni medicinski materijal - grupa 4267.347,00
975. 14.01.2021. Raznovrsni potrošni medicinski materijal - grupa 4386.250,00
976. 14.01.2021. Raznovrsni potrošni medicinski materijal - grupa 45233.737,50
977. 14.01.2021. Gelovi za pripremu kiselog koncentrata za dijalizu214.830,00
978. 12.01.2021. Jednogodišnja nabava kemikalija za potrebe laboratorija - Grupa predmeta nabave 432.367,50
979. 12.01.2021. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega za uporabu u urologiji - GRUPA PREDMETA NABAVE 820.580,00
980. 12.01.2021. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega za uporabu u urologiji - GRUPA PREDMETA NABAVE 918.412,80
981. 11.01.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE PATOLOGIJE 3 - GRUPA PREDMETA NABAVE 5173.669,81
982. 11.01.2021. Nabava medicinkog potrošnog i ugradbenog materijala za gastroenterologiju po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 2.- medicinki potrošni i ugradbeni materijal za gastroenterologiju248.540,00
983. 08.01.2021. UROLOŠKI KATETERI I ENDOPROTEZE - Grupa 2201.896,10
984. 08.01.2021. UROLOŠKI KATETERI I ENDOPROTEZE - Grupa 342.898,80
985. 08.01.2021. UROLOŠKI KATETERI I ENDOPROTEZE - Grupa 63.601,50
986. 08.01.2021. UROLOŠKI KATETERI I ENDOPROTEZE - Grupa 9991,25
987. 08.01.2021. Uređaji za za opremanje gastroenterološke ordinacije1.038.118,75
988. 07.01.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Potrošni materijal za hemodijalizu616.050,00
989. 07.01.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Potrošni materijal za hemodijalizu262.401,00
990. 07.01.2021. Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu za potrebe DZPGŽ, ispostave Rab i M.Lošinj 20211.355.981,65
991. 07.01.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU KARDIOLOGIJU - Grupa 134.682.463,50
992. 07.01.2021. MATERIJAL ZA EKSTRAKORPORALNU MEMBRANSKU OKSIGENACIJU (ECMO) - Grupa 4268.800,00
993. 07.01.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEURORADIOLOGIJU - Grupa 21.717.200,00
994. 07.01.2021. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 1 - Grupa predmeta nabave 2283.069,50
995. 07.01.2021. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 1 - Grupa predmeta nabave 3284.198,25
996. 07.01.2021. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 1 - Grupa predmeta nabave 418.177,60
997. 07.01.2021. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 1 - Grupa predmeta nabave 7228.754,05
998. 07.01.2021. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 1 - Grupa predmeta nabave 8518.689,50
999. 07.01.2021. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 1 - Grupa predmeta nabave 985.138,20
1000. 07.01.2021. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 1 - Grupa predmeta nabave 10312.459,00
1001. 07.01.2021. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 1 - Grupa predmeta nabave 1160.299,40
1002. 05.01.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 28.372.451,05
1003. 04.01.2021. Sustav za multiplex analizu proteina i nukleinskih kiselina309.870,00
1004. 04.01.2021. Laboratorijski materijal za dijagnostiku - 1-110 Dodaci podlogama za kultivaciju bakterija29.015,00
1005. 04.01.2021. Laboratorijski materijal za dijagnostiku - 6-202 Reagensi za održavanje analizatora i kemijske reakcije u epruveti, dokazivanje proteina, urobilinogena, bilirubina u urinu i mikroelemenata5.443,75
1006. 04.01.2021. Laboratorijski materijal za dijagnostiku - 9-305 Boje za hematološke i citološke preparate84.750,00
1007. 28.12.2020. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 2 - Grupa predmeta nabave 161.581.168,75
1008. 28.12.2020. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 2 - Grupa predmeta nabave 17666.865,50
1009. 28.12.2020. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 2 - Grupa predmeta nabave 18508.150,13
1010. 28.12.2020. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 2 - Grupa predmeta nabave 21723.772,88
1011. 28.12.2020. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 2 - Grupa predmeta nabave 221.119.795,08
1012. 28.12.2020. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 2 - Grupa predmeta nabave 24262.678,50
1013. 24.12.2020. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU 3.1. s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom - GRUPA PREDMETA NABAVE 2829.835,00
1014. 24.12.2020. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU 3.1. s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom - GRUPA PREDMETA NABAVE 2937.230,00
1015. 23.12.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU 3.1. s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom - GRUPA PREDMETA NABAVE 2833.532,50
1016. 21.12.2020. Potrošni medicinski materijal – zavojni i ostali sanitetski materijal (vata, čarape za profilaksu tromboze, flasteri, zavoj gipsani, operacijski setovi) – PONIŠTENE GRUPE - Grupa 7. Operacijski setovi200.000,00
1017. 15.12.2020. Jednogodišnja usluga preventivnog servisnog održavanja medicinske opreme i uređaja proizvođača Alcon, Medtronic, Rand, Fujifilm662.500,00
1018. 10.12.2020. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za interventnu radiologiju po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 8.- ugradbeni i potrošni materijal za inetrventnu radiologiju447.931,60
1019. 02.12.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu - Grupa 1.Potrošni materijal za hemodijalizu2.509.917,08
1020. 02.12.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu - Grupa 4. Arterijsko-venske linije5.040,00
1021. 26.11.2020. Elektrostimulatori srca, defibrilatori i pripadajuće elektrode - Elektrostimulatori srca, defibrilatori i pripadajuće elektrode grupa 3907.710,25
1022. 24.11.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju KBC Sestre milosrdnice - 2. GRUPA253.031,25
1023. 23.11.2020. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KIRURGIJE - 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 7389.292,50
1024. 23.11.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU 1, s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom - GRUPA PREDMETA NABAVE 15.069.111,00
1025. 23.11.2020. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU 1, s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom - GRUPA PREDMETA NABAVE 110.138.222,00
1026. 17.11.2020. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Kemikalije267.079,00
1027. 17.11.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA DEZINFICIJENSA I DETERDŽENATA ZA UREĐAJE ZA PRANJE I DEZINFEKCIJU ENDOSKOPA393.062,50
1028. 16.11.2020. POTROŠNI MATERIJAL ZA KIRURGIJU ZA HIPP PROCEDURE (HIPERTERMIČNU INTRAPERITONEALNU PERFUZIJU)301.748,00
1029. 16.11.2020. LABORATORIJSKI APARATI I UREĐAJI- grupe - Grupa 1 – Aparatura za membransku filtraciju s tri mjesta38.087,50
1030. 16.11.2020. LABORATORIJSKI APARATI I UREĐAJI- grupe - Grupa 3 – Laboratorijska vakuum pumpa za membransku filtraciju14.625,00
1031. 16.11.2020. LABORATORIJSKI APARATI I UREĐAJI- grupe - Grupa 9 – Uređaj za vakuum filtraciju37.612,50
1032. 16.11.2020. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - Grupa 2378.189,00
1033. 16.11.2020. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - Grupa 4317.961,00
1034. 16.11.2020. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - Grupa 6277.084,50
1035. 16.11.2020. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - Grupa 7192.731,00
1036. 16.11.2020. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - Grupa 10279.113,10
1037. 16.11.2020. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - Grupa 13294.570,15
1038. 16.11.2020. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - Grupa 1480.655,75
1039. 16.11.2020. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - Grupa 18190.858,50
1040. 16.11.2020. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - Grupa 19185.794,35
1041. 16.11.2020. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - Grupa 25404.082,00
1042. 16.11.2020. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - Grupa 26100.865,10
1043. 16.11.2020. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - Grupa 21549.856,65
1044. 16.11.2020. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - Grupa 22149.550,45
1045. 16.11.2020. Potrošni materijal za intervencijsku kardiologiju - Grupa 4396.900,00
1046. 09.11.2020. Intervencijska kardiologija - Grupa 2.608.884,28
1047. 09.11.2020. Intervencijska kardiologija - Grupa 3.1.802.061,60
1048. 09.11.2020. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju KBC Sestre milosrdnice - 2. GRUPA506.062,50
1049. 06.11.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za vitrektomiju s najmom uređaja999.521,88
1050. 05.11.2020. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Potrošni materijal za spajanje, šivanje, ligature.16.800,00
1051. 05.11.2020. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Potrošni materijal za spajanje, šivanje, ligature.16.800,00
1052. 05.11.2020. Potrošni materijal za spajanje, šivanje, ligature. - Sprej za zaustavljanje krvarenja:17.640,00
1053. 05.11.2020. Potrošni materijal za vitrektomiju s najmom uređaja3.998.087,50
1054. 02.11.2020. Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu - Grupa 1.Potrošni materijal za hemodijalizu10.039.668,32
1055. 02.11.2020. Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu - Grupa 4. Arterijsko-venske linije20.160,00
1056. 29.10.2020. ELEKTROSTIMULATORI SRCA za potrebe KBC-a Osijek - C grupa1.122.978,33
1057. 28.10.2020. Medicinski potrošni materijal za gastroenterologiju - Medicinski potrošni materijal za gastroenterologiju grupa 412.285,00
1058. 26.10.2020. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU - Grupa 738.308,75
1059. 26.10.2020. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU - Grupa 874.088,75
1060. 26.10.2020. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU - Grupa 1146.612,50
1061. 26.10.2020. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Reagensi, testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju30.647,00
1062. 26.10.2020. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Reagensi, testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju59.271,00
1063. 26.10.2020. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Reagensi, testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju37.290,00
1064. 26.10.2020. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog i ugradbenog materijala za kardiokirurgiju i EKC perfuziju - GRUPA 85.424.208,75
1065. 23.10.2020. LEĆE ZA KLINIKU ZA OČNE BOLESTI - 12 grupa - Grupa 11 – Intraokularna leća za implantaciju lećne kapsule u utor intraokularne leće61.742,00
1066. 22.10.2020. PRIBOR ZA UGRADNJU I TESTIRANJE ELEKTROSTIMULATORA SRCA - Grupa 1346.233,80
1067. 20.10.2020. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Kemikalije264.048,00
1068. 19.10.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE UREĐAJE - 3 - GRUPA PREDMETA NABAVE 41419.097,00
1069. 19.10.2020. POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE UREĐAJE - 3 - GRUPA PREDMETA NABAVE 41838.194,00
1070. 19.10.2020. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za patologiju i citologiju - GRUPA 926.630,00
1071. 19.10.2020. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za patologiju i citologiju - GRUPA 18656,25
1072. 16.10.2020. Jednogodišnje potrebe za transplantacijski program za potrebe kardiokirurgije - GRUPA 1469.873,00
1073. 16.10.2020. Jednogodišnje potrebe za transplantacijski program za potrebe kardiokirurgije - GRUPA 42.918.056,25
1074. 13.10.2020. Potrošni materijal za angiografske pretrage - intervencijska radiologija - Grupa 1586.702,20
1075. 09.10.2020. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek - GRUPA J497.579,50
1076. 09.10.2020. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek - GRUPA A-a)2.538.791,50
1077. 05.10.2020. DETERDŽENT ZA STROJNO PRANJE I DEZINFEKCIJU BRONHOSKOPA U STROJU MEDIVATORS ISA333.515,63
1078. 05.10.2020. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU RADIOLOGIJU 1 - Grupa predmeta nabave 22.436.461,25
1079. 05.10.2020. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 1391.637,50
1080. 05.10.2020. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 21.385.878,75
1081. 05.10.2020. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 32.200,00
1082. 05.10.2020. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 20472,50
1083. 05.10.2020. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 21487.112,25
1084. 05.10.2020. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 27157.500,00
1085. 05.10.2020. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 3214.280,00
1086. 05.10.2020. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 3614.812,50
1087. 05.10.2020. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 3753.156,00
1088. 05.10.2020. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 3863.072,50
1089. 05.10.2020. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 45138.856,25
1090. 02.10.2020. NEUROMONITORING312.500,00
1091. 29.09.2020. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu za potrebe DZPGŽ, ispostave Rab i M.Lošinj1.319.304,91
1092. 25.09.2020. Potrošni materijal za hemodijalizu 1. dio - Potrošni materijal za hemodijalizu 1. dio grupa 11.378.495,41
1093. 24.09.2020. Ugradbeni materijal za neurokirurgiju - Ugradbeni materijal za neurokirurgiju grupa 3593.726,85
1094. 24.09.2020. Ugradbeni materijal za neurokirurgiju - Ugradbeni materijal za neurokirurgiju grupa 5160.354,00
1095. 24.09.2020. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA ELEKTROFIZIOLOGIJU SRCA ZA POTREBE KARDIOLOGIJE - GRUPA 34.356.462,50
1096. 24.09.2020. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA PERKUTANU UGRADNJU ARTEFICIJELNE AORTALNE VALVULE (TAVI) - 1. GRUPA882.000,00
1097. 17.09.2020. UROLOŠKI POTROŠNI MATERIJAL - B GRUPA71.556,10
1098. 14.09.2020. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 271.386.821,25
1099. 14.09.2020. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 33565.522,50
1100. 04.09.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 2 - Grupa 5. Potrošni materijal za urologiju II50.604,75
1101. 24.08.2020. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 25.000,00
1102. 24.08.2020. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 2316.563,75
1103. 24.08.2020. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 25345.560,00
1104. 24.08.2020. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 3636.776,25
1105. 24.08.2020. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU NEURORADIOLOGIJU - GRUPA 35.978.514,00
1106. 21.08.2020. POTROŠNI MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU (materijal za podržavanje bubrežne funkcije) - Potrošni materijal za hemodijalizu- grupa 18.338.186,80
1107. 20.08.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU (materijal za podržavanje bubrežne funkcije) - Potrošni materijal za hemodijalizu- grupa 14.169.093,40
1108. 17.08.2020. JEDNOGODIŠNJA NABAVA SRČANIH ZALISTAKA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE - Grupa predmeta nabave 2638.610,00
1109. 17.08.2020. Nabava TAVIA - GRUPA 31.648.552,50
1110. 17.08.2020. Medicinski potrošni materijal 2 - Grupa 5. Potrošni materijal za urologiju II101.209,50
1111. 14.08.2020. Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju - Grupa 10.11.572,50
1112. 13.08.2020. Nabava medicinskog potrošnog materijala za ekstrakorporalnu membransku oksigenaciju745.875,00
1113. 11.08.2020. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe sterilizacije - GRUPA PREDMETA NABAVE 862.475,00
1114. 07.08.2020. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU 2.2 - Grupa predmeta nabave 1755.582,50
1115. 07.08.2020. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU 2.2 - Grupa predmeta nabave 22127.687,50
1116. 06.08.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU 2.2 - Grupa predmeta nabave 1791.635,00
1117. 31.07.2020. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE - GRUPA I1.868.292,10
1118. 21.07.2020. Obavijest o odabiru - Peristaltička steritest pumpa130.229,00
1119. 20.07.2020. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE PATOLOGIJE 3 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za razdoblje do 07.02.2022. godine s jednim gospodarskim subjektom - GRUPA PREDMETA NABAVE 6367.145,00
1120. 20.07.2020. Medicinski potrošni materijal - grupa 22410.995,00
1121. 20.07.2020. Potrošni materijal za anesteziju i JIL - Grupa 9. Potrošni materijal za anesteziju i JIL113.620,50
1122. 17.07.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE PATOLOGIJE 3 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za razdoblje do 07.02.2022. godine s jednim gospodarskim subjektom - GRUPA PREDMETA NABAVE 6183.572,50
1123. 17.07.2020. MATERIJAL ZA ELEKTROFIZIOLOGIJU - Grupa 11.400.408,90
1124. 17.07.2020. materijal za potrebe endovaskularnog liječenja periferne i cerebrovaskularne arterijske bolesti – iznimna žurnost - Grupa 2280.350,00
1125. 16.07.2020. Elektrostimulatori srca-2 grupe - Grupa 1 - Elektrostimulatori srca I330.986,95
1126. 15.07.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja po pozivu medicinske opreme Medic622.500,00
1127. 15.07.2020. Usluga održavanja po pozivu medicinske opreme Medic1.245.000,00
1128. 13.07.2020. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za interventnu kardiologiju po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 1.- ugradbeni i potrošni materijal za inetrventnu kardiologiju331.300,22
1129. 09.07.2020. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za elektrofiziološki laboratorij2.886.495,50
1130. 08.07.2020. Obavijest o odabiru - Potrošni materijal za Fakoaparat Centurion173.121,00
1131. 06.07.2020. Potrošni medicinski materijal za Odjel nefrologije s hemodijalizom, endokrinologijom i dijabetologijom - Potrošni materijal za hemodijalizu I186.145,45
1132. 03.07.2020. Potrošni medicinski materijal za kardiologiju 1. dio - Potrošni medicinski materijal za kardiologiju 1. dio grupa 51.273.612,30
1133. 29.06.2020. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA DIJAGNOSTIKU BOLESTI DOJKE - GRUPA PREDMETA NABAVE 281.500,00
1134. 29.06.2020. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog i ugradbenog materijala za radiologiju - Grupa 2697.704,55
1135. 29.06.2020. LABORATORIJSKI APARATI I UREĐAJI (8 GRUPA) - GRUPA 1. RAMPA S TRI MJESTA ZA MEMBRANSKU FILTRACIJU41.427,50
1136. 23.06.2020. Jednogodišnja nabava neurostimulatora - GRUPA 13.668.763,00
1137. 23.06.2020. Jednogodišnja nabava neurostimulatora - GRUPA 3543.831,25
1138. 23.06.2020. Jednogodišnja nabava neurostimulatora - GRUPA 41.164.005,80
1139. 23.06.2020. Potrošni materijal za angiografiju - Grupa 16.1.568.485,80
1140. 23.06.2020. DIJALIZATORI I OSTALI POTROŠNI MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU - GRUPA B4.605.646,50
1141. 23.06.2020. UREĐAJ ZA NEUROKIRURŠKU NAVIGACIJU3.850.000,00
1142. 15.06.2020. Nabava elektrostimulatora srca podijeljenih u 2 grupe - Elektrostimulatori srca II333.034,10
1143. 08.06.2020. Kateteri, 13 grupa - Grupa 7:Kateteri postoperativni i ureteralni, suprapubični i nefrostoma setovi, ureteralni stent35.768,25
1144. 05.06.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: KEMIKALIJE (4 grupe) - Grupa 3 – Kemikalije za posebne namjene133.702,50
1145. 28.05.2020. Nabava potrošnog i ugradbenog materijala za invazivnu i intervencijsku kardiologiju - Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije te akutne trombotske okluzije464.172,45
1146. 25.05.2020. Elektrostimulatori srca518.893,20
1147. 22.05.2020. Nabava medicinskog potrošnog materijala i implantata za potrebe otorinolaringologije – za razdoblje do 17.12.2020 - Grupa 1546.570,00
1148. 18.05.2020. Nabava medicinske opreme broj 5 - 11 grupa - Videokolonoskopski sustav za kirurgiju423.750,00
1149. 18.05.2020. Nabava medicinske opreme br. 8 - Instrumenti za vitrektomiju75.406,25
1150. 13.05.2020. Kemikalije - Kemikalije309.582,50
1151. 11.05.2020. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE RADIOLOGIJE - 12. grupa510.939,45
1152. 11.05.2020. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE RADIOLOGIJE - 20. grupa366.600,00
1153. 11.05.2020. Opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija s edukacijom medicinskog osoblja za rad na opremi - Aparat za operaciju prednjeg segmenta oka677.823,75
1154. 11.05.2020. Opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija s edukacijom medicinskog osoblja za rad na opremi - Plazma sterilizator428.750,00
1155. 27.04.2020. KEMIKALIJE (4 grupe) - Grupa 3 – Kemikalije za posebne namjene267.405,00
1156. 21.04.2020. Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju i oftalmološki potrošni materijal – dodatna isporuka roba - Grupa 7364.301,25
1157. 21.04.2020. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Kemikalije347.088,50
1158. 15.04.2020. DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILICE823.437,50
1159. 10.04.2020. OPREMA DNEVNE BOLNICE I JEDNODNEVNE KIRURGIJE KLINIKE ZA OČNE BOLESTI- grupe - GRUPA 12 - Sustav za femtosekundnu operaciju mrene s uređajem za planiranje i digitalnu navigaciju pri ugradnji toričnih intraokularnih leća kod operacije katarakte5.601.718,75
1160. 10.04.2020. OPREMA DNEVNE BOLNICE I JEDNODNEVNE KIRURGIJE KLINIKE ZA OČNE BOLESTI- grupe - GRUPA 17 - Oprema za izvođenje zahvata na stražnjem segmentu oka1.038.350,00
1161. 09.04.2020. nabava podloga za mikrobiologiju sa suplementima - grupa A) podloge za mikrobiologiju sa suplementima216.085,00
1162. 02.04.2020. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE (TRANSPLANTACIJA) - GRUPA II - Potrošni materijal za srčanu pumpu4.794.890,00
1163. 26.03.2020. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA IZVANTJELESNU CIRKULACIJU - GRUPA PREDMETA NABAVE 1133.218,75
1164. 24.03.2020. nabava za elelktrostimulatore srca i potrošni materijal - grupa290.499,30
1165. 24.03.2020. KEMIKALIJE I OTAPALA - KIVETNI TESTOVI ZA VODE62.462,50
1166. 24.03.2020. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 1315.714,00
1167. 24.03.2020. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 278.901,20
1168. 24.03.2020. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 326.535,60
1169. 24.03.2020. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 49.222,15
1170. 20.03.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: Reagensi za biokemijsko - hematološki laboratorij - Grupa 4: Boje za hematološke razmaze5.362,50
1171. 19.03.2020. Potrošni materijal za ECMO uređaje u vrijednosti od 44.000,00 kn bez PDV-a (od ukupno 800.000,00 kn bez PDV-a)69.655,00
1172. 16.03.2020. JEDNOGODIŠNJA NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU - Grupa predmeta nabave 26.648.053,50
1173. 13.03.2020. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za interventnu radiologiju II po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 6.- ugradbeni i potrošni materijal za inetrventnu radiologiju II15.017,10
1174. 10.03.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 2425.760,75
1175. 10.03.2020. Dijagnostička sredstva, kemikalije i otopine - grupa 14.097,50
1176. 10.03.2020. Dijagnostička sredstva, kemikalije i otopine - grupa 8302.087,50
1177. 10.03.2020. Dijagnostička sredstva, kemikalije i otopine - grupa 2210.340,63
1178. 10.03.2020. Medicinski i hematološki materijal za 2020. godinu (Grupa 1 – Grupa 6) - Grupa 6. Materijal za potrebe Službe za zdravstvenu ekologiju15.210,00
1179. 09.03.2020. Potrošni materijal za centralnu sterilizaciju - Potrošni materijal za centralnu sterilizaciju III27.231,75
1180. 09.03.2020. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE PATOLOGIJE 3 - GRUPA PREDMETA NABAVE 5347.339,63
1181. 06.03.2020. Potrošni medicinski materijal – namijenjen za medicinske uređaje - Grupa 14. Potrošni materijal za ORL7.623,00
1182. 05.03.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE PATOLOGIJE 3 - GRUPA PREDMETA NABAVE 5173.669,82
1183. 05.03.2020. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava specijalnih laboratorijskih reagensa i kemikalija159.805,70
1184. 03.03.2020. Nabava kemikalija za potrebe laboratorija - Grupa predmeta nabave IV19.641,25
1185. 02.03.2020. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega – za uporabu u urologiji - Grupa predmeta nabave 820.580,00
1186. 02.03.2020. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega – za uporabu u urologiji - Grupa predmeta nabave 1013.419,00
1187. 28.02.2020. Obavijest o dodjeli ugovora - rezultati postupka nabave - tromjesečna evidencija ugovora: nabava potrošnog materijala za endoskopiju i endoskopske aparate s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava12.862,50
1188. 28.02.2020. Medicinska oprema za neurokirurgiju - Uređaj za neuronavigaciju2.225.000,00
1189. 26.02.2020. Materijal za neurokirurgiju III procijenjene vrijednosti 91.000,00 kn (dio od ukupne procijenjene vrijednosti 456.000,00 bez PDV-a)206.482,30
1190. 26.02.2020. Laboratorijski materijal - kemikalije - Grupa 1. Organska otapala – Merck ili jednakovrijedno95.465,00
1191. 26.02.2020. Laboratorijski materijal - kemikalije - Grupa 9. Kemikalije tražene čistoće - za analizu zraka - MERCK24.995,00
1192. 26.02.2020. Laboratorijski materijal - kemikalije - Grupa 15. Standardi i kemikalije za protočni analizator skalar3.726,25
1193. 26.02.2020. Laboratorijski materijal - kemikalije - Grupa 30. Standardi za kvalitetu vina4.187,50
1194. 17.02.2020. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - INDIKATORI II27.500,00
1195. 17.02.2020. NEUROSTIMULATORI ZA POTREBE DIGESTIVNE KIRURGIJE580.185,90
1196. 17.02.2020. LABORATORIJSKI MATERIJAL – PODLOGE - Grupa 5. Dodaci podlogama za humanu mikrobiologiju SIGMA ili jednakovrijedno1.937,50
1197. 17.02.2020. LABORATORIJSKI MATERIJAL – PODLOGE - Grupa 9. Šećeri, indikatori i dodaci podlogama za humanu mikrobiologiju MERCK ili jednakovrijedno8.737,50
1198. 12.02.2020. Obavijest o dodjeli ugovora - rezultati postupka nabave - tromjesečna evidencija ugovora: nabava potrošnog materijala za endoskopiju i endoskopske aparate s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava133.830,00
1199. 10.02.2020. PODLOGE ZA MIKROBIOLOGIJU - Grupa 2. Specijalne podloge za mikrobiologiju143.600,00
1200. 06.02.2020. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Kemikalije345.643,50
1201. 30.01.2020. Kirurški potrošni medicinski materijal - Grupa 6: Ureteralni kateteri4.769,10
1202. 30.01.2020. Kirurški potrošni medicinski materijal - Grupa 8: Kirurški potrošni materijal za kraniotomiju11.143,40
1203. 30.01.2020. Potrošni medicinski materijal za kardiologiju - Elektrofiziologija - Potrošni medicinski materijal za kardiologiju - Elektrofiziologija - grupa 31.666.176,75
1204. 27.01.2020. NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - GRUPA 352.474,80
1205. 27.01.2020. NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - GRUPA 36403.200,00
1206. 27.01.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE UREĐAJE - 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 6167.536,88
1207. 27.01.2020. POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE UREĐAJE - 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 647.849,76
1208. 27.01.2020. POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE UREĐAJE - 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 9270.541,60
1209. 27.01.2020. POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE UREĐAJE - 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 1116.682,40
1210. 23.01.2020. SET ZA NEUROMONITORING ZA POTREBE OPERACIJE ZAVODA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I KIRURGIJE GLAVE I VRATA349.125,00
1211. 13.01.2020. Potrošni materijal za elektrofiziologiju srca za potrebe KBCSM - Dijagnostički i ablacijski kateteri za krioablaciju s pripadajućim kablovima1.720.702,50
1212. 09.01.2020. Gelovi za pripremu kiselog koncentrata za dijalizu468.720,00
1213. 08.01.2020. Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu za potrebe DZPGŽ, ispostave Rab i M.Lošinj1.069.254,60
1214. 07.01.2020. Instrumenti za kardijalnu kirurgiju i urologiju - GRUPA III24.447,50
1215. 07.01.2020. Nabava potrošnog materijala za potrebe kirurgije - Grupa 7112.731,25
1216. 07.01.2020. Jednogodišnja nabava otorinolaringoloških implantata - Grupa 434.020,00
1217. 31.12.2019. Nabava za uređenje nove ERCP sale i nabava zaštitne opreme od zračenja za potrebe Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju Klinike za unutarnje bolesti za potrebe KBCSM - Grupa 2. Automatski dezinfektor i perilica za endoskope visokog standarda186.250,00
1218. 24.12.2019. Potrošni materijal za oftalmologiju - Grupa 1608.698,00
1219. 24.12.2019. Potrošni materijal za oftalmologiju - Grupa 779.732,50
1220. 23.12.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA UPORABU U ANESTEZIJI I INTENZIVNOJ MEDICINI 2 - Grupa predmeta nabave 2 - Elektrode, senzori i potrošni materijal za nadzor sedacije, tkivne oksigenacije i pulsne oksimetrije322.003,25
1221. 23.12.2019. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KLINIKU ZA OČNE BOLESTI - Sonde za laserski uređaj za fakoemulzifikaciju741.562,50
1222. 23.12.2019. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KLINIKU ZA OČNE BOLESTI - Jednokratni kauter baterijski11.850,00
1223. 19.12.2019. Materijal za koštanu kirurgiju procijenjene vrijednosti 2.313.200,00 kn (dio od ukupne vrijednosti 3.582.878,00 kn bez PDV-a) - Materijal za koštanu kirurgiju495.768,00
1224. 13.12.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 2456.805,00
1225. 11.12.2019. Potrošni medicinski materijal – namijenjen za medicinske uređaje – 1 - Grupa 8. Potrošni materijal za uređaje Constellation i Laureate219.771,50
1226. 11.12.2019. Potrošni medicinski materijal – namijenjen za medicinske uređaje – 1 - Grupa 19. Potrošni materijal za gastroskopiju, rektoskopiju i irigografiju3.500,00
1227. 09.12.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za intervencijsku kardiologiju - Grupa 9809.230,75
1228. 09.12.2019. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU 2 - Grupa 1727.791,25
1229. 09.12.2019. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU 2 - Grupa 2263.918,75
1230. 06.12.2019. Podloge - Grupa 375.195,00
1231. 04.12.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 244.620,00
1232. 02.12.2019. Potrošni materijal za intervencijsku kardiologiju - Grupa 91.618.461,50
1233. 02.12.2019. Medicinski potrošni materijal za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje - Sustavi za nadzor dubine anestezije, cerebralne oksigenacije i pulsne oksimetrije223.785,00
1234. 28.11.2019. MATERIJAL ZA ENOVASKULARNO LIJEČENJE RUPTURIRANIH ANEURIZMI - grupa 318.900,00
1235. 25.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU RADIOLOGIJU - Grupa 161.444.537,50
1236. 25.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU 1 - Grupa 1 - Potrošni medicinski materijal za uređaj za phacoemulzifikaciju infniti proizvođača Alcon552.494,25
1237. 25.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU 1 - Grupa 5 - Potrošni medicinski materijal za uređaj Centurion i Constellation4.257.242,25
1238. 25.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU 1 - Grupa 7 - Potrošni medicinski materijal za oftalmologiju83.897,88
1239. 21.11.2019. Potrošni materijal za hemodijalizu - Grupa 1646.852,50
1240. 21.11.2019. Potrošni materijal za hemodijalizu - Grupa 2277.105,13
1241. 15.11.2019. MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA PO GRUPAMA za Grupu 9., Grupu 20., Grupu 40., Grupu 49. - Grupa 40. Optički biometar287.315,00
1242. 14.11.2019. MATERIJAL ZA KATETERIZACIJU, DRENAŽU, PUNKCIJU, BIOPSIJU, INFUZIJU, DAVANJE LIJEKOVA I CITOSTATIKA - grupa 92214.440,80
1243. 14.11.2019. MATERIJAL ZA KATETERIZACIJU, DRENAŽU, PUNKCIJU, BIOPSIJU, INFUZIJU, DAVANJE LIJEKOVA I CITOSTATIKA - grupa 99136.143,00
1244. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 715.608,25
1245. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 1615.312,50
1246. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 19974.736,00
1247. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 2286.391,50
1248. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 2418.963,00
1249. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 2919.968,90
1250. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 32130.630,50
1251. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 36170.100,00
1252. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 37191.100,00
1253. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 3848.793,50
1254. 12.11.2019. GALENSKI PRIPRAVCI, KEMIKALIJE I PRIBOR - grupa 71.050,00
1255. 12.11.2019. GALENSKI PRIPRAVCI, KEMIKALIJE I PRIBOR - grupa 122.400,00
1256. 08.11.2019. Reagensi za biokemijsko - hematološki laboratorij - Grupa 4: Boje za hematološke razmaze7.150,00
1257. 07.11.2019. Nabava elektrostimulatora srca (pacemakera) i potrošnog materijala324.191,40
1258. 07.11.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTROFIZIOLOGIJU SRCA za potrebe KBC-a Osijek - 3. GRUPA1.002.310,93
1259. 06.11.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Reagensi za biokemijsko - hematološki laboratorij - Grupa 4: Boje za hematološke razmaze1.787,50
1260. 04.11.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za elektrofiziologiju - Grupa 3.585.615,80
1261. 29.10.2019. Potrošni medicinski materijal za urologiju - Potrošni medicinski materijal za urologiju grupa 436.759,75
1262. 29.10.2019. Potrošni medicinski materijal za urologiju - Potrošni medicinski materijal za urologiju grupa 622.583,50
1263. 25.10.2019. Dezinficijensi po grupama za potrebe Doma zdravlja PGŽ (2019) - Grupa 5: Sredstvo za strojno pranje i dezinfekciju endoskopa8.062,50
1264. 21.10.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 3242.334,75
1265. 21.10.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 21.970.911,85
1266. 21.10.2019. Reagensi, testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 731.927,50
1267. 21.10.2019. Reagensi, testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 856.112,50
1268. 21.10.2019. Reagensi, testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 1144.446,88
1269. 18.10.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU NEURORADIOLOGIJU - Grupa 2335.925,00
1270. 18.10.2019. ELEKTROSTIMULATORI SRCA - Grupa 12.278.385,90
1271. 18.10.2019. ELEKTROSTIMULATORI SRCA - Grupa 52.581.849,20
1272. 17.10.2019. KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE ZA FAKOAPARAT CENTURION448.293,75
1273. 11.10.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 241.688,40
1274. 10.10.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga popravaka i održavanja aparata za operacijske dvorane - Usluga popravaka medicinskih aparata za vitrektomiju124.137,50
1275. 10.10.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 337.800,00
1276. 10.10.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 4121.380,00
1277. 10.10.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 51.302.000,00
1278. 10.10.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 61.790.170,00
1279. 10.10.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 77.560,00
1280. 10.10.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 825.437,50
1281. 10.10.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 2331.185,00
1282. 10.10.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 213.429.369,60
1283. 09.10.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 28.330.911,05
1284. 07.10.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije te tortuozne arterije914.569,15
1285. 04.10.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za potrebe Klinike za urologiju za potrebe Kliničkog bolničkog centra sestre milosrdnice - Setovi punkcijski za nefrostomiju i suprapubični punkcijski setovi52.854,90
1286. 04.10.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za potrebe Klinike za urologiju za potrebe Kliničkog bolničkog centra sestre milosrdnice - Ureteralni stentovi i kateteri134.220,80
1287. 04.10.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za oftamologiju - GRUPA 312.100,00
1288. 23.09.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU KARDIOLOGIJU - Grupa 115.142.430,80
1289. 23.09.2019. Jednogodišnja usluga preventivnog servisnog održavanja medicinske opreme i uređaja proizvođača Alcon, Medtronic, Rand684.500,00
1290. 20.09.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE I VITREKTOMIJU - Grupa 1 – KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE2.812.432,00
1291. 19.09.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA STERILIZACIJU - GRUPA 613.093,75
1292. 19.09.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA STERILIZACIJU - GRUPA 943.680,00
1293. 19.09.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA STERILIZACIJU - GRUPA 195.000,00
1294. 19.09.2019. Potrošni materijal za hemodijalizu - Grupa 5. Potrošni materijal za hemodijalizu za uređaje Fresenius 4008S i 5008S1.216.246,50
1295. 18.09.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za kardijalnu kirurgiju - grupa 142.562,50
1296. 18.09.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za kardijalnu kirurgiju - grupa 1643.393,75
1297. 16.09.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za invazivni kardiološki laboratorij - GRUPA 61.356.611,95
1298. 16.09.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za invazivni kardiološki laboratorij - GRUPA 125.460.000,00
1299. 16.09.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za anesteziju - GRUPA 1784.652,00
1300. 16.09.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE ZAVODA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I KIRURGIJU GLAVE I VRATA - Tamponade i hemostatici za zaustavljanje krvarenja nosa i uha14.430,00
1301. 13.09.2019. Potrošni materijal za elektrofiziologiju - Grupa 3.1.171.231,60
1302. 12.09.2019. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca - pribor za ugradnju elektrostimulatora srca - Grupa predmeta nabave 5374.955,75
1303. 12.09.2019. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca - pribor za ugradnju elektrostimulatora srca - Grupa predmeta nabave 733.217,50
1304. 12.09.2019. Intervencijska kardiologija i elektrostimulatori - Grupa 2.590.731,95
1305. 12.09.2019. Intervencijska kardiologija i elektrostimulatori - Grupa 3.1.798.809,03
1306. 09.09.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA DEZINFICIJENSA I DETERDŽENATA ZA UREĐAJE ZA PRANJE I DEZINFEKCIJU ENDOSKOPA393.062,50
1307. 09.09.2019. NABAVA DEZINFICIJENSA I DETERDŽENATA ZA UREĐAJE ZA PRANJE I DEZINFEKCIJU ENDOSKOPA - Grupa 2786.125,00
1308. 09.09.2019. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za interventnu radiologiju po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 7. ugradbeni i potrošni materijal za interventnu radiologiju357.255,70
1309. 05.09.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za hemodijalizu za potrebe Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice - IV. grupa Grupa predmeta nabave 4.1.485.407,55
1310. 02.09.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju 2 - GRUPA PREDMETA NABAVE 25243.750,00
1311. 29.08.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal – ugradbeni materijal - Materijal potreban za ugradnju intraokularnih leća10.000,00
1312. 27.08.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga popravaka i održavanja uređaja za anesteziju i reanimaciju - Usluga popravaka i održavanja medicinskih aparata Puritan Bennet125.000,00
1313. 23.08.2019. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA IZVANTJELESNU CIRKULACIJU - GRUPA PREDMETA NABAVE 1111.240,00
1314. 23.08.2019. KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE I VITREKTOMIJU - Grupa 1 – KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE1.494.931,50
1315. 23.08.2019. KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE I VITREKTOMIJU - Grupa 2 – KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA VITREKTOMIJU I KOMBINIRANU OPERACIJU VITREKTOMIJE4.129.932,50
1316. 21.08.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 24287.348,75
1317. 16.08.2019. Jednogodišnja nabava ugradbenog i potrošnog materijala za OP ortopediju - GRUPA 739.060,00
1318. 14.08.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Defibrilatori i elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama grupa 3 – Atrio-biventrikulski elektrostimulator srca grupa 10 - Atrio-biventrikulski kardioverter defibrilator - grupa 3 – Atrio-biventrikulski elektrostimulator srca405.821,85
1319. 12.08.2019. MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA PO GRUPAMA (Grupu 10. - Navigacijski uređaj za potrebe rada ORL, Kranijalne i spinalne kirurgije, Grupu 28. - Mašina za pranje bronhoskopa - Grupa 10. - Navigacijski uređaj za potrebe rada ORL, Kranijalne i spinalne kirurgije, 1 komplet2.750.000,00
1320. 09.08.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA DIJAGNOSTIKU BOLESTI DOJKE - Grupa predmeta nabave 2142.500,00
1321. 07.08.2019. Kemikalije336.664,50
1322. 02.08.2019. Elektrostimulatori srca, defibrilatori i pripadajuće elektrode - Elektrostimulatori srca, defibrilatori i pripadajuće elektrode grupa 21.006.610,85
1323. 31.07.2019. Medicinski potrošni materijal za gastroenterologiju - Medicinski potrošni materijal za gastroenterologiju grupa 112.285,00
1324. 30.07.2019. Elektrostimulatori srca-2 grupe - Elektrostimulatori srca I362.549,40
1325. 30.07.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu - Grupa 1.Potrošni materijal za hemodijalizu2.589.797,72
1326. 25.07.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE ZAVODA ZA UROLOGIJU (9 GRUPA) - Grupa 1 – Kateteri i protetički materijal296.813,47
1327. 22.07.2019. Potrošni materijal za hemodijalizu - Potrošni materijal za hemodijalizu grupa 11.378.495,41
1328. 19.07.2019. Medicinski potrošni materijal II - Grupa 6. Potrošni medicinski materijal za urologiju II50.604,75
1329. 19.07.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Materijal za kardiokirurgiju - Materijal za kardiokirurgiju2.718.149,20
1330. 15.07.2019. MEDICINSKA OPREMA ZA OFTALMOLOGIJU I DERMATOLOGIJU - GRUPA 2. APARAT ZA EMULZIFIKACIJU835.393,75
1331. 12.07.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU NEURORADIOLOGIJU – materijal za provođenje programa intrakranijske arterijske trombektomije u bolesnika s moždanim udarom – iznimna žurnost - Grupa 2111.975,00
1332. 11.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA ELEKTROFIZIOLOGIJU SRCA ZA POTREBE KARDIOLOGIJE - Grupa predmeta nabave 4 - kateteri specijalni ablacijski i kateteri i dodatni materijal za krioablaciju3.178.850,00
1333. 11.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU NEURORADIOLOGIJU - Grupa predmeta nabave 35.882.827,50
1334. 10.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 4 - Grupa 355.880,00
1335. 10.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 4 - Grupa 38242.424,00
1336. 10.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 4 - Grupa 3955.398,50
1337. 10.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 4 - Grupa 4018.270,00
1338. 10.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 4 - Grupa 44315.000,00
1339. 10.07.2019. HD VIDEOENDOSKOPSKI SUSTAV S PRIBOROM874.375,00
1340. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 2 - GRUPA PREDMETA NABAVE 12177.080,40
1341. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 2 - GRUPA PREDMETA NABAVE 171.075.301,85
1342. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 2 - GRUPA PREDMETA NABAVE 191.667.321,25
1343. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 2 - GRUPA PREDMETA NABAVE 21306.572,18
1344. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 3 - Grupa 23338.798,25
1345. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 3 - Grupa 282.300.891,25
1346. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU RADIOLOGIJU - 1 - Grupa predmeta nabave 22.392.863,10
1347. 05.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA SRČANIH ZALISTAKA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE - GRUPA II - SRČANI ZALISCI476.700,00
1348. 05.07.2019. USLUGA NAJMA POSTROJENJA ZA PRIPREMU DEMINERALIZIRANE VODE S UKLJUČENIM ODRŽAVANJEM za potrebe KBC-a Osijek499.500,00
1349. 05.07.2019. Filtri za mjerne instrumente - Filtri za biokemijske analize i analize metala59.625,00
1350. 03.07.2019. DETERDŽENT ZA STROJNO PRANJE I DEZINFEKCIJU BRONHOSKOPA U STROJU MEDIVATORS ISA296.484,37
1351. 03.07.2019. UTZ sonde46.546,25
1352. 02.07.2019. Defibrilatori i elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama grupa 3 – Atrio-biventrikulski elektrostimulator srca grupa 10 - Atrio-biventrikulski kardioverter defibrilator - grupa 3 – Atrio-biventrikulski elektrostimulator srca702.468,90
1353. 02.07.2019. Defibrilatori i elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama grupa 3 – Atrio-biventrikulski elektrostimulator srca grupa 10 - Atrio-biventrikulski kardioverter defibrilator - grupa 10 - Atrio-biventrikulski kardioverter defibrilator178.044,30
1354. 24.06.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 1 - GRUPA 5236.040,00
1355. 24.06.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 1 - GRUPA 768.386,50
1356. 24.06.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 1 - GRUPA 8190.512,00
1357. 24.06.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 1 - GRUPA 9117.852,00
1358. 24.06.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 1 - GRUPA 1086.614,50
1359. 21.06.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 3 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave - GRUPA 53 - ERCP1.084.060,00
1360. 21.06.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 3 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave - GRUPA 54 - Potrošni materijal1.124.203,90
1361. 21.06.2019. ELEKTROSTIMULATORI SRCA za potrebe KBC-a Osijek - Grupa C1.122.978,33
1362. 18.06.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju 3-1 - Grupa predmeta nabave 26324.291,70
1363. 18.06.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju 3-1 - Grupa predmeta nabave 2743.695,00
1364. 18.06.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju 3-1 - Grupa predmeta nabave 2918.615,00
1365. 18.06.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - GRUPA A499.511,25
1366. 18.06.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - GRUPA B336.703,50
1367. 18.06.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - GRUPA c175.774,30
1368. 18.06.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - GRUPA D103.500,00
1369. 17.06.2019. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za interventnu kardiologiju po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 1- Ugradbeni i potrošni materijal za interventnu kardiologiju402.066,00
1370. 17.06.2019. Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju (dio koji nije obuhvaćen ZN) - Grupa 9.11.440,00
1371. 13.06.2019. Materijal za koštanu kirurgiju III, procijenjene vrijednosti 1.435.765,00 kn bez PDV-a (dio od ukupne vrijednosti 3.394.305,00 kn bez PDV-a) - Grupa 6495.768,00
1372. 10.06.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 2 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave - GRUPA 22 – Endoskopska ultrazvučna igla(EUS)210.000,00
1373. 10.06.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 2 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave - GRUPA 23 – Endoskopska ultrazvučna igla(EUS), Set za cistoenterostomiju, Žice vodilice278.990,00
1374. 10.06.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 2 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave - GRUPA 35 – Bilijarni stentovi151.158,00
1375. 10.06.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 2 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave - GRUPA 37 – Bilijarni stentovi20.050,80
1376. 07.06.2019. Nabava, nadogradnja i održavanje sustava za protočnu citometriju i sortiranje stanica - Nabava i servisno održavanje manjeg, prijenosnog protočnog citometra koji simultano može mjeriti 4 fluorokroma (FITC/GFP, PE/PI, PerCP i APC) sa svom opremom za punu funkcionalnost472.496,25
1377. 29.05.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijali za anestezije i jedinice intenzivnog liječenja za potrebe KBC Sestre milosrdnice - XIX.GRUPA Pribor za nadzor pacijenata69.705,85
1378. 27.05.2019. nabava podloga za mikrobiologiju sa suplementima - grupa A - nabava podloga za mikrobiologiju sa suplementima223.673,65
1379. 27.05.2019. Potrošni materijali za anestezije i jedinice intenzivnog liječenja za potrebe KBC Sestre milosrdnice - XIX.GRUPA Pribor za nadzor pacijenata139.411,70
1380. 20.05.2019. NEONATOLOŠKI POTROŠNI MATERIJAL - Grupa 52.940,00
1381. 20.05.2019. Materijal za ekstrakorporalnu membransku oksigenaciju (ECMO) - Grupa 245.100,00
1382. 15.05.2019. Kemikalije335.194,50
1383. 09.05.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KIRURGIJE 2 - GRUPA 12 - Potrošni materijal za „HIPEC“605.298,00
1384. 07.05.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega - za uporabu u urologiji - GRUPA 1015.529,50
1385. 07.05.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega - za uporabu u urologiji - GRUPA 125.087,25
1386. 07.05.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega - za uporabu u urologiji - GRUPA 1613.656,30
1387. 03.05.2019. Potrošni medicinski materijal za Odjel za kardiologiju s koronarnom jedinicom (Interventna kardiologija) - Potrošni materijal za interventnu kardiologiju V380.094,75
1388. 02.05.2019. Medicinska oprema za opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Rijeka - Grupa XLIV. Zaštita u radiologiji38.072,50
1389. 30.04.2019. Nabava opreme za čišćenje za potrebe DB i JDK205.125,00
1390. 29.04.2019. Medicinski potrošni materijal za jednokratnu upotrebu 1. dio - Medicinski potrošni materijal za jednokratnu upotrebu 1. dio grupa 4010.500,00
1391. 29.04.2019. Potrošni materijal za anesteziju i JIL - Grupa 9. Potrošni materijal za anesteziju i JIL109.588,50
1392. 26.04.2019. Kemikalije - Kemikalije413.575,63
1393. 18.04.2019. Nabava raznovrsnog potrošnog medicinskog materijala - Grupa 12 Cjevčice ventilacijske, proizvođača „MEDTRONIC“ ili jednakovrijedne20.564,25
1394. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 7393.637,50
1395. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 81.386.586,15
1396. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 92.200,00
1397. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 33472,50
1398. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 35487.112,25
1399. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 45157.500,00
1400. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 5014.280,00
1401. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 5446.200,00
1402. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 5714.812,50
1403. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 5853.076,00
1404. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 5986.625,00
1405. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 6063.072,50
1406. 10.04.2019. Nabava elektrostimulatora srca (pacemakera) i potrošnog materijala - Grupa 4261.846,90
1407. 08.04.2019. KIRURŠKI INSTRUMENTI I KIRURŠKI INSTRUMENTI ZA POTREBE KLINIKE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 84118.246,40
1408. 08.04.2019. KIRURŠKI INSTRUMENTI I KIRURŠKI INSTRUMENTI ZA POTREBE KLINIKE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 85198.715,38
1409. 08.04.2019. KIRURŠKI INSTRUMENTI I KIRURŠKI INSTRUMENTI ZA POTREBE KLINIKE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 8644.314,25
1410. 08.04.2019. KIRURŠKI INSTRUMENTI I KIRURŠKI INSTRUMENTI ZA POTREBE KLINIKE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 8727.934,30
1411. 08.04.2019. Nabava potrošnog i ugradbenog materijala za invazivnu i intervencijsku kardiologiju - Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije te akutne trombotske okluzije379.983,45
1412. 08.04.2019. JEDOGODIŠNJA NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU - GRUPA 2 - Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije te tortuozne arterije6.183.961,75
1413. 05.04.2019. POTREPŠTINE, NAPRAVE I INSTRUMENTI ZA EHOGRAFIJU, ELEKTROMIOGRAFIJU I ELEKTROENCEFALOGRAFIJU - grupa 8102.562,50
1414. 05.04.2019. Potrošni materijal za angiografske pretrage - intervencijska radiologija - Ugradbeni i potrošni materijal za potrebe intervencijske radiologije590.784,60
1415. 05.04.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE - Grupa 1157.140,00
1416. 05.04.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE - GR I-Medicinski potrošni ( kanile, elektrode )1.117.949,60
1417. 05.04.2019. VIDEO KAPSULE ZA ENDOSKOPIJU - Grupa 1421.875,00
1418. 05.04.2019. VIDEO KAPSULE ZA ENDOSKOPIJU - Grupa 211.250,00
1419. 05.04.2019. VIDEO KAPSULE ZA ENDOSKOPIJU - Grupa 33.750,00
1420. 02.04.2019. DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILICE za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek823.437,50
1421. 22.03.2019. Raznovrsni potrošni medicinski materijal - LUP rekorder67.347,00
1422. 22.03.2019. Raznovrsni potrošni medicinski materijal - Potrošni materijal za intraoperativni monitoring pri ORL operacijama135.625,00
1423. 22.03.2019. Raznovrsni potrošni medicinski materijal - Kirurški setovi i dodaci za operaciju mrene za fakoaparat CENTURION237.123,75
1424. 20.03.2019. Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala – namijenjen za medicinske uređaje 2 - Grupa 5 – Potrošni materijal za ORL5.071,50
1425. 15.03.2019. Medicinska oprema za opremanje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinike za psihijatriju, Zavoda za kardiovaskularne bolesti, Klinike za oftalmologiju i Klinike za urologiju - Grupa XV. Biomikroskop s aplanacionim tonometrom109.450,00
1426. 15.03.2019. Medicinska oprema za opremanje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinike za psihijatriju, Zavoda za kardiovaskularne bolesti, Klinike za oftalmologiju i Klinike za urologiju - Grupa XVI. Aparat za emulzifikaciju556.672,50
1427. 15.03.2019. Medicinska oprema za opremanje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinike za psihijatriju, Zavoda za kardiovaskularne bolesti, Klinike za oftalmologiju i Klinike za urologiju - Grupa XVIII. IOL master uređaj za izračun jakosti intraokularnih leća-preoperativno283.218,75
1428. 15.03.2019. Medicinska oprema za opremanje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinike za psihijatriju, Zavoda za kardiovaskularne bolesti, Klinike za oftalmologiju i Klinike za urologiju - Grupa XIX. Set instrumenata za emulzifikaciju operaciju katarakte186.487,50
1429. 15.03.2019. Medicinska oprema za opremanje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinike za psihijatriju, Zavoda za kardiovaskularne bolesti, Klinike za oftalmologiju i Klinike za urologiju - Grupa XXI. Aparat elektrokirurški-nož oftalmološki za rezanje i koagulaciju69.043,75
1430. 15.03.2019. Medicinska oprema za opremanje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinike za psihijatriju, Zavoda za kardiovaskularne bolesti, Klinike za oftalmologiju i Klinike za urologiju - Grupa XLI. Kirurški instrumenti za glaukom36.442,50
1431. 14.03.2019. KEMIKALIJE ZA BOLNIČKU LJEKARNU ZA POTREBE KBC-a OSIJEK - GRUPA 7568.317,00
1432. 14.03.2019. KEMIKALIJE ZA BOLNIČKU LJEKARNU ZA POTREBE KBC-a OSIJEK - GRUPA 821.377,50
1433. 12.03.2019. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 1.181.276,20
1434. 12.03.2019. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 2.7.658,70
1435. 12.03.2019. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 3.129.612,00
1436. 12.03.2019. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 4.68.670,00
1437. 12.03.2019. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 5.9.222,15
1438. 11.03.2019. Ostali potrošni medicinski materijal - Grupa 1. Potrošni materijal za citologiju i patologiju I22.450,00
1439. 11.03.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava specijalnih laboratorijskih reagensa i kemikalija - Grupa 3199.757,13
1440. 11.03.2019. Nabava specijalnih laboratorijskih reagensa i kemikalija - Grupa 3399.514,25
1441. 07.03.2019. Potrošni medicinski materijal za kardiologiju - Potrošni medicinski materijal za kardiologiju grupa 5648.024,80
1442. 28.02.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Materijal za dijalizu - Grupa 6572.654,95
1443. 28.02.2019. Materijal za steritest486.975,00
1444. 27.02.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 2419.719,00
1445. 26.02.2019. Jednogodišnja nabava višekratnog potrošnog materijala za endoskopiju i endoskopske uređaje - Grupa III26.043,75
1446. 21.02.2019. Materijal za dijalizu - Grupa 61.145.309,90
1447. 18.02.2019. Nabava medicinske opreme u sklopu projekta Dnevna bolnica u KB Merkur - Električna konzola za orl operacije57.250,00
1448. 14.02.2019. Usluge održavanja programa za pohranjivanje i čitanje RTG slika (IMPAX)274.500,00
1449. 14.02.2019. Kemikalije456.274,00
1450. 13.02.2019. Kemikalije456.079,00
1451. 13.02.2019. Medicinski i hematološki materijal za 2019. godinu, Grupa 1 - Grupa 6 - Grupa 6. Materijal za potrebe Službe za zdravstvenu ekologiju15.210,00
1452. 13.02.2019. Laboratorijske podloge, za proračunsku 2019. godinu. - 5. Grupa Dodaci podlogama za humanu mikrobiologiju SIGMA ili jednakovrijedno2.397,50
1453. 13.02.2019. Laboratorijske podloge, za proračunsku 2019. godinu. - 9. Grupa Šećeri, indikatori i dodaci podlogama za humanu mikrobiologiju MERCK ili jednakovrijedno24.355,00
1454. 13.02.2019. Laboratorijske podloge, za proračunsku 2019. godinu. - 16. Grupa Podloge i dodaci podlogama za humanu mikrobiologiju u granuliranom obliku MERCK ili jednakovrijedno31.650,00
1455. 11.02.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA OPERACIJSKE SALE - grupa 2954.166,75
1456. 11.02.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 24121.175,25
1457. 11.02.2019. Reagensi, testovi i potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku - Grupa 125.562,00
1458. 11.02.2019. Reagensi, testovi i potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku - Grupa 381.406,25
1459. 11.02.2019. Reagensi, testovi i potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku - Grupa 784.750,00
1460. 05.02.2019. Laboratorijska plastika, za proračunsku 2019. godinu. - 32. GRUPA - Filteri za membransku filtraciju za aparat EZ - PAK DISPENZER CURVE22.425,00
1461. 05.02.2019. Kemikalije. - 1. Grupa Organska otapala - Merck ili jednakovrijedno131.056,25
1462. 05.02.2019. Kemikalije. - 9. Grupa KEMIKALIJE TRAŽENE ČISTOĆE - ZA ANALIZU ZRAKA - MERK57.561,60
1463. 05.02.2019. Kemikalije. - 16. Grupa STANDARDI I KEMIKALIJE ZA PROTOČNI ANALIZATOR SKALAR6.750,00
1464. 31.01.2019. Kirurški potrošni medicinski materijal - Grupa 7. Ureteralni kateteri4.769,10
1465. 31.01.2019. Kirurški potrošni medicinski materijal - Grupa 10. Kirurški potrošni materijal za kraniotomiju II11.143,40
1466. 30.01.2019. Potrošni materijal za hemodijalizu za Ispostave Rab i M.Lošinj, 2019976.210,30
1467. 24.01.2019. Medicinska oprema za opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Rijeka - Grupa II. Uređaji za dezinfekciju441.250,00
1468. 23.01.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: KEMIKALIJE - 4 GRUPE - GRUPA 3: KEMIKALIJE ZA POSEBNE NAMJENE104.738,75
1469. 21.01.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kardijalne kirurgije – transplatacija - GRUPA 2 - Potrošni materijal za Srčanu pumpu4.794.890,00
1470. 21.01.2019. Materijal za intervencijsku neuroradiologiju - Potrošni materijal za potrebe intervencijske neuroradiologije - IV. dio822.820,00
1471. 17.01.2019. Sustav za dugotrajnu semi-automatiziranu mikrofluidnu perfuziju stanica377.062,50
1472. 10.01.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 573.873,75
1473. 27.12.2018. Opremanje operacijskog bloka, centralne sterilizacije i JIL-a - MODUL 1 - STERILIZACIJA4.406.255,00
1474. 27.12.2018. Elektrostimulatori srca345.765,00
1475. 24.12.2018. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA VASKULARNU KIRURGIJU - GRUPA 2410.106,25
1476. 19.12.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 24140.521,50
1477. 14.12.2018. Materijal za elektrofiziologiju - grupa 11.298.670,95
1478. 13.12.2018. Nabava potrošnog materijala za elektrofiziologiju - Grupa 1.859.129,25
1479. 12.12.2018. PRIBOR ZA UGRADNJU I TESTIRANJE ELEKTROSTIMULATORA SRCA - GRUPA 1395.349,50
1480. 28.11.2018. Kemikalije452.979,00
1481. 27.11.2018. Kemikalije448.513,00
1482. 27.11.2018. Jednogodišnja nabava kemikalija za potrebe laboratorija - Grupa IV24.960,00
1483. 26.11.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 2422.202,25
1484. 21.11.2018. Kemikalije i otapala - Aminokiseline visoke čistoće3.435,00
1485. 21.11.2018. Kemikalije i otapala - Kivetni testovi za vode51.525,00
1486. 21.11.2018. Kemikalije447.239,00
1487. 09.11.2018. Jednogodišnja nabava otorinolaringoloških implantata - Grupa 433.600,00
1488. 05.11.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 246.082,65
1489. 02.11.2018. X-Medicinski i nemedicinski namještaj - GRUPA VIII- ORT Sterilizator plazma s varilicom za folije124.875,00
1490. 02.11.2018. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU - 1 - GRUPA 1 - Potrošni medicinski materijal za uređaj za phacoemulzifikaciju infniti proizvođača Alcon552.689,25
1491. 02.11.2018. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU - 1 - GRUPA 5 - Potrošni medicinski materijal za uređaj Centurion i Constellation4.257.430,50
1492. 02.11.2018. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU - 1 - GRUPA 10 - Višekratni pribor za operacije na stražnjem segmentu1.916,25
1493. 30.10.2018. Kemikalije446.567,00
1494. 22.10.2018. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA UPORABU U ANESTEZIJI I INTENZIVNOJ MEDICINI - GRUPA 16599.401,75
1495. 15.10.2018. Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu - Grupa 2 - Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu547.500,00
1496. 15.10.2018. Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu - Grupa 8 - Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu324.000,00
1497. 15.10.2018. Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu - Grupa 9 - Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu148.750,00
1498. 11.10.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu - Grupa 2 - Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu510.125,00
1499. 10.10.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 2413.505,63
1500. 10.10.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 243.793,25
1501. 09.10.2018. DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILECE za potrebe KBC-a Osijek843.144,00
1502. 09.10.2018. Materijal za anesteziju - Grupa 6082.968,75
1503. 09.10.2018. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - Grupa J938.537,00
1504. 09.10.2018. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - Grupa A-a)1.785.724,50
1505. 28.09.2018. Opremanje operacijskog bloka, centralne sterilizacije i JIL-a - MODUL 1 - STERILIZACIJA4.406.255,00
1506. 25.09.2018. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe neurokirurgije sistem za stabilizaciju torakolumbalne kralježnice minimalno invazivnom MIDLF pristupom393.122,30
1507. 24.09.2018. POTROŠNI MATERIJAL ZA PREDNJI SEGMENT OKA ZA FAKOAPARAT INFINITI294.306,25
1508. 11.09.2018. Kemikalije444.882,00
1509. 06.09.2018. Potrošni materijal za hemodijalizu646.852,50
1510. 22.08.2018. Kemikalije436.975,00
1511. 10.08.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu2.589.797,72
1512. 09.08.2018. Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu5.179.595,44
1513. 06.08.2018. Kemikalije430.985,00
1514. 03.08.2018. Kirurški setovi i dodaci za vitrektomiju i kombiniranu operaciju vitrektomije kompatibilni uređaju Constellation1.547.235,00
1515. 03.08.2018. BEZELEKTRODNI JEDNOKOMORNI ELEKTROSTIMULACIJSKI SUSTAV606.375,00
1516. 01.08.2018. Kemikalije424.110,00
1517. 19.06.2018. Jednogodišnja usluga preventivnog servisnog održavanja medicinske opreme i uređaja proizvođača Alcon, Medtronic, Rand, Fujifilm747.000,00
1518. 28.05.2018. STERILIZATOR S OPREMOM I PRIBOROM, 2 KOMADA1.535.977,50
1519. 21.05.2018. ELEKTROSTIMULATORI SRCA - za razdoblje do 21. listopada 2018. godine103.131,00
1520. 11.05.2018. Pedijatrijski videogastroskop341.250,00
1521. 07.05.2018. Kemikalije418.969,00
1522. 19.04.2018. Kemikalije523.711,25
1523. 16.04.2018. Medicinski i hematološki potrošni materijal za 2018. godinu, Grupa 6. Materijal za potrebe Službe za zdravstvenu ekologiju – ponovljeni postupak12.450,00
1524. 30.03.2018. Stroj za automatsku dezinfekciju endoskopa sa dvije nezavisno upravljive komore298.600,00
1525. 28.03.2018. Medicinski potrošni materijal za intenzivnu njegu416.669,00
1526. 26.03.2018. Medicinski potrošni materijal za intenzivnu njegu416.669,00
1527. 26.03.2018. kemikalije visoke čistoće62.366,25
1528. 26.03.2018. kemikalije p.a.5.915,00
1529. 14.03.2018. Rendgenski filmovi, kazete i kemikalije23.162,50
1530. 14.03.2018. Digitalni gastroenterološki uređaj za mjerenje visokorezolutne tlačno-impendacijske manometrije ezofagusa i 360 stupnjeva anorektalne manometrije sa solid-state kateterima632.500,00
1531. 20.02.2018. UREĐAJI ZA ČIŠĆENJE I PRANJE ENDOSKOPA723.600,00
1532. 12.02.2018. JEDNOGODIŠNJA NABAVA OKSIGENATORA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE1.297.875,00
1533. 05.02.2018. Medicinski potrošni materijal za intenzivnu njegu416.669,00
1534. 08.01.2018. Ormar za sušenje i pohranu endoskopa i fleksibilni videogastroskop765.000,00
1535. 08.01.2018. Potrošni materijal za oftamologiju569.612,68
1536. 08.01.2018. Sustav za neuronavigaciju2.875.000,00
1537. 04.01.2018. Materijal za steritest558.687,50
1538. 02.01.2018. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - III - Medicinski laseri960.000,00
1539. 29.12.2017. Potrošni materijal za hemodijalizu za potrebe Doma zdravlja Primorsko-goranske županije za 2018., Ispostave Rab i Mali Lošinj990.472,93
1540. 13.12.2017. Video kapsule za endoskopiju511.875,00
1541. 01.12.2017. Nabava elektrostiumlatora srca (pacemakera)84.525,00
1542. 21.11.2017. Potrošni materijal za Fujifilm endoskopski ultrazvuk337.584,07
1543. 20.11.2017. Uređaj EUS za Internističku polikliniku708.875,00
1544. 04.10.2017. potrošni materijal za prednji segment oka za fakoaparat Infinity1.440.718,75
1545. 21.09.2017. Oprema za ekološku mobilnu jedinicu za monitoring (EMMU)78.427,50
1546. 29.08.2017. DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILICE za potrene KBC-a Osijek843.144,00
1547. 29.08.2017. Digitalizator CR sustav za Odjel za kliničku radiologiju378.200,00
1548. 13.07.2017. Neurostimulatori za potrebe digestivne kirurgije483.488,25
1549. 09.06.2017. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Uređaji za kraniotomiju324.461,25
1550. 24.05.2017. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - nabava podloga za mikrobiologiju sa suplementima263.736,81
1551. 11.05.2017. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU II s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom - za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička javna nabava432.186,25
1552. 28.04.2017. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Kirurški setovi i dodaci za vitrektomiju i kombiniranu operaciju vitrektomije kompatibilni uređaju Constellation-ugovor može izvršiti određeni gospodarski subjekt(vrijednost 196.543,00 kn bez PDV-a)245.238,75
1553. 01.03.2017. nabava potrošnog materijala za renalnu dijalizu i otopina za dijalizu1.012.928,70
1554. 17.02.2017. Sterilizator560.862,50
1555. 19.01.2017. Kemikalije524.897,50
1556. 13.01.2017. Oftalmološki instrumenti1.752.470,13
1557. 10.01.2017. Potrošni materijal za hemodijalizu za potrebe Doma zdravlja PGŽ, za 2017, Ispostave M.Lošinj i Rab960.476,05
1558. 22.12.2016. Kombinirani aparat – aparat za operaciju stražnjeg segmenta oka ( vitrektomiju) i prednjeg segmenta oka ( fakoemulzifikaciju) s priborom za potrebe Klinike za oftalmologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnie1.977.981,25
1559. 06.12.2016. Materijal za steritest621.500,00
1560. 21.11.2016. Aparat za stražnju vitrektomiju oka – usluga najma606.075,00
1561. 16.11.2016. Oftamološki mikroskop s priborom za potrebe Klinike za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice981.187,50
1562. 14.11.2016. KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE I VITREKTOMIJU (2 GRUPE)5.624.711,00
1563. 20.10.2016. Elektrostimulatori srca i elektrode za ugradnju elektrostimulatora426.237,00
1564. 17.10.2016. Jednogodišnja usluga servisnog održavanja medicinske opreme i uređaja proizvođača Agfa, BK Medical, Alcon, Gentinge, Physio Control, Fujinon i Medtronic332.343,75
1565. 17.10.2016. Uređaj za endoskopski ultrazvuk za potrebe Klinike za internu medicinu2.357.175,00
1566. 29.08.2016. DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILICE za potrebe KBC-a Osijek843.144,00
1567. 03.08.2016. Potrošni materijal za prednji segment oka za fakoaparat Infiniti2.219.050,00
1568. 19.07.2016. Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe gastroenterologije -endoskopija videokapsulom (VCE)1.125.000,01
1569. 07.07.2016. ULTRAZVUČNI UREĐAJ ZA OPERACIJU KATARAKTE ZA KLINIKU ZA OČNE BOLESTI449.875,00
1570. 24.05.2016. Video kapsule za endoskopiju654.000,00
1571. 16.05.2016. Jednogodišnja nabava otorinolaringoloških implantata33.600,00
1572. 03.05.2016. Ugradbeni i potrošni materijal za potrebe gastroenterologije Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice112.135,00
1573. 03.05.2016. Uređaj za tranzijentnu elastografiju (Fibroscan) – usluga najma572.500,00
1574. 27.04.2016. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za mikrobiologiju II8.196,00
1575. 19.04.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - plazma sterilizator 239.000,00
1576. 07.04.2016. Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 3456.362,03
1577. 22.03.2016. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega – za uporabu u urologiji130.200,00
1578. 21.03.2016. Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kirurgije228.750,00
1579. 17.03.2016. Jednogodišnja nabava višekratnog potrošnog materijala i pribora za potrebe oftalmologije20.792,00
1580. 07.03.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - UREĐAJ ZA NEURONAVIGACIJU1.995.000,00
1581. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 43.045,00
1582. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 4225,00
1583. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 442.087,50
1584. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 41.308,13
1585. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 4740,00
1586. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 49.532,25
1587. 23.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - neonatološki potrošni materijal25.231,50