Na datum 15.09.2015. TS Bjelovar brisao je ovaj subjekt.

MB:

01788906

  

Nadležni sud:

TS Bjelovar