PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

  • OIB:18928523252
  • Adresa: Koprivnica (Grad Koprivnica), Ulica Ante Starčevića 32

Telefon:

048 651 144

Telefax:

048 622 518

Stranica:

www.podravka.hr

Naziv:

PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

Status: Bez postupka

MB:

03454088

Temeljni kapital:

213.600.090,00 euro

Pravni oblik:

dioničko društvo

Broj zaposlenih:

3254

Aktiva  +10%

527.003.700 €

Kapital i rezerve  +7%

386.836.500 €

Kratkotrajna imovina  -2%

164.215.400 €

Dugoročne obveze  -29%

2.321.600 €

Nadležni sud:

Trgovački sud u Bjelovaru

Datum registracije:

03.01.1996.

Godina osnivanja:

1947

Glavna djelatnost:

C1039 Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća

Osobe ovlaštene za zastupanje:

LJILJANA ŠAPINA  Koprivnica, Grgura Karlovčana 20
- član uprave
- zastupa samostalno i pojedinačno, imenovana na mandat od 24.02.2022. godine do 23.02.2027. godine
Davor Doko  Zagreb, Krijesnice 4
- član uprave
- zastupa samostalno i pojedinačno, imenovan na mandat od 24.02.2022. godine do 23.02.2027. godine
MARTINA DALIĆ  Zagreb, Dobri dol 48B
- predsjednik uprave
- zastupa samostalno i pojedinačno, imenovana na mandat od 24.02.2022. godine do 23.02.2027. godine
MILAN TADIĆ  Koprivnica, Grgura Karlovčana 11
- član uprave
- zastupa samostalno i pojedinačno, imenovan na mandat od 24.02.2022. godine do 23.02.2027. godine
Ivan Ostojić  Zagreb, Zavrtnica 28
- član uprave
- zastupa samostalno i pojedinačno, imenovan na mandat od 01.07.2022. g. do 23.02.2027. g.

Nadzorni odbor:

KSENIJA HORVAT  Reka, Ulica Frana Galovića 18
- član nadzornog odbora
- imenovana 01.07.2023. godine na mandat od četiri godine
LUKA BURILOVIĆ  Vinkovci, Vijenac Jakova Gotovca 23
- zamjenik predsjednika nadzornog odbora
- izabran odlukom glavne skupštine na mandat od 4 godine koji počinje teći od 08.09.2022.
Petar Miladin  Zagreb, Zelengaj 77
- član nadzornog odbora
- izabran odlukom glavne skupštine na mandat od 4 godine koji počinje teći od 08.09.2022.
KRUNOSLAV VITELJ  Legrad, Šoderica 134
- član nadzornog odbora
- izabran odlukom glavne skupštine na mandat od 4 godine koji počinje teći od 08.09.2022.
Damir Grbavac  Samobor, Andrije Bijankinija 27
- predsjednik nadzornog odbora
- imenovan odlukom od 14.06.2022. g. na mandat od četiri godine koji počinje teći od 01.07.2022. g.
Damir Felak  Koprivnica, Đure Basaričeka 14
- član nadzornog odbora
- izabran odlukom glavne skupštine na mandat od 4 godine koji počinje teći 08.09.2022.
DARKO PRPIĆ  Zagreb, Radnička cesta 34A
- član nadzornog odbora
- mandat počinje u skladu s Odlukom Skupštine društva od 17.05.2023.
Damir Čukman  Zagreb, Zelenjak 37
- član nadzornog odbora
- mandat počinje u skladu s Odlukom Skupštine društva od 17.05.2023.
Ante Jelčić  Zagreb, Haendelova 4
- član nadzornog odbora
- mandat počinje u skladu s Odlukom Skupštine društva od 17.05.2023.

Vezani subjekti:

44252702461

ŽITOZAJEDNICA, d.o.o.

Zagreb (Grad Zagreb), Vinogradska cesta 6B

38993889553

EKO-OZRA društvo s ograničenom odgovornošću posredovanje i usluge

Zagreb (Grad Zagreb), Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6A

65188947138

GEOPODRAVINA d.o.o. za koordinaciju provedbe programa uporabe geotermalne energije na lokaciji Kutnjak - Lunjkovec

Koprivnica, Hrvatske državnosti 32

74181493335

BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.

Koprivnica (Grad Koprivnica), Ulica Danica 5

19275431742

Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj

Zagreb, Prilaz Gjure Deželića 30

02149349427

STUDENAC d.o.o.

Lipik (Grad Lipik), Ulica Matije Gupca 120

87135860768

Centar za inovacije u hrani - INNOTECH, društvo s ograničenom odgovornošću za istraživanje i razvoj

Koprivnica, Zrinski trg 1

79238637512

PODRAVKA AGRI d.o.o.

Koprivnica (Grad Koprivnica), Ulica Ante Starčevića 32

Predmet poslovanja:

01 Poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima
15 Proizvodnja hrane i pića
20 Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala
22 Izdavačka i tiskarska djelatnost, te umnožavanje snimljenih zapisa
29.2 Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene
29.5 Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene
31.6 Proizvodnja ostale električne opreme, d. n.
36 Proizvodnja namještaja, ostala prerađivačka industrija, d. n.
37 Reciklaža
40.13 Distribucija i trgovina električnom energijom
40.3 Opskrba parom i toplom vodom
50 Trgovina motornim vozilima i motociklima; održavanje i popravak motornih vozila i motocikla; trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
60.23 Ostali kopneni cestovni prijevoz putnika
60.24 Cestovni prijevoz robe
63 Prateće i pomoćne djelatnosti u prijevozu; djelatnost putničkih agencija
65.23 Ostalo financijsko posredovanje, d. n.
70 Poslovanje nekretninama
71 Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
72 Računalne i srodne djelatnosti
73 Istraživanje i razvoj
74.13 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
74.15 Upravljačke djelatnosti holding-društava
74.3 Tehničko ispitivanje i analiza
74.4 Promidžba (reklama i propaganda)
74.7 Čišćenje svih vrsta objekata
74.8 Raznovrsne poslovne djelatnosti, d. n.
93 Ostale uslužne djelatnosti
* Tehničke i tehnološke znanosti
* Poljoprivredne, veterinarske i šumarske znanosti
* Međunarodni prijevoz robe (tereta) i osoba
* Međunarodni prometno-agencijski poslovi
* Poslovi međunarodnog otpremništva
* Opskrba prijevoznih sredstava robom
* Ugostiteljski i turistički poslovi s inozemstvom
* Ugovorna kontrola i kvaliteta i kvantiteta robe u međunarodnom prometu
* Usluge uskladištenja robe u međunarodnom prometu
* Organizacija međunarodnih sajmova
* Zastupanje stranih tvrtki
* Usluge istraživanja te pružanje i korištenje informacija i znanja u privredi i znanosti u inozemstvu
* Posredovanje i zastupanje u međunarodnom prometu roba i usluga i ostale usluge
* Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova osobi u zemlji
* Komercijalni poslovi na ostvarivanju funkcija prometa roba i usluga
* Usluge kontrole kakvoće i količine robe
* Kupnja i prodaja robe
* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
* Obavljanje prodaje robe izvan prodavaonica: na tržnicama na malo, putem pošte, na klupama, u kioscima, prodaja u prostorijama kupca, prodaja putem automata, televizije, pokretnih prodavača (ulični prodavači s kolicima i dr.) te prigodne prodaje na
* priredbama, sajmovima, izložbama i sl.
* Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
* Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
* Pružanje usluga smještaja
* Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
* Građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom
* Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
* Distribucija i opskrba toplom vodom, parom i komprimiranim zrakom
* Održavanje, čuvanje i naplata parkirališta
* Trgovina plinom
* Skladištenje plina
* Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije
* Djelatnost privatne zaštite
* Popravak, održavanje i kontrolno ispitivanje svih vrsta vatrogasnih aparata i opreme
* Djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga te usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijsih mreža
* Proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela
* Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija
* Poslovi ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslovi pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje
* Proizvodnja i distribucija električne energije