Na datum 28.04.2014. Trgovački sud u Varaždinu brisao je ovaj subjekt.

MB:

03535266

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Varaždinu