Na datum 18.03.2014. TS Zadar - SS Šibenik brisao je ovaj subjekt.

MB:

02108046

  

Nadležni sud:

TS Zadar - SS Šibenik