Na datum 15.09.2014. TS Osijek - SS Slavonski Brod brisao je ovaj subjekt.

MB:

02225816

  

Nadležni sud:

TS Osijek - SS Slavonski Brod