Vlasnik: ŠEB-ČIŽMEŠIJA MIRJANA

MB:

90171748

  

Glavna djelatnost:

I5610 56.10 - DJELATNOSTI RESTORANA I OSTALIH OBJEKATA ZA PRIPREMU I USLUŽIVANJE HRANE