Na datum 18.07.2016. Trgovački sud u Pazinu brisao je ovaj subjekt.

MB:

01524275

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Pazinu