PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

  • OIB:18928523252
  • Adresa: Koprivnica (Grad Koprivnica), Ulica Ante Starčevića 32

Telefon:

048 651 144

Telefax:

048 622 518

Stranica:

www.podravka.hr

Dokumenti:

Br. Datum Naziv
1. 06.04.2024. Druge objave podataka i priopćenja subjekata
2. 28.07.2023. Provedba upisa promjena članova nadzornog odbora
3. 28.07.2023. Rješenje promjena člana nadzornog odbora
4. 25.05.2023. Rješenje usklađenje temeljnog kapitala sa ZTD, promjena predmeta poslovanja, promjena članova nadzornog odbora i izmjena statuta
5. 25.05.2023. Provedba upisa usklađenje temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima, promjena predmeta poslovanja, promjena članova nadzornog odbora, promjena odredbi statuta
6. 06.04.2023. Druge objave podataka i priopćenja subjekata
7. 05.11.2022. Rješenje promjena članova nadzornog odbora
8. 05.11.2022. Provedba upisa promjena članova nadzornog odbora
9. 04.10.2022. Provedba upisa promjena funkcije člana nadzornog odbora
10. 04.10.2022. Rješenje promjena funkcije člana nadzornog odbora
11. 13.09.2022. Rješenje promjena članova nadzornog odbora
12. 13.09.2022. Provedba upisa promjena članova nadzornog odbora
13. 06.07.2022. Rješenje promjena člana uprave i promjena člana nadzornog odbora
14. 06.07.2022. Provedba upisa promjena člana uprave, promjena članova nadzornog odbora
15. 03.05.2022. Druge objave podataka i priopćenja subjekata
16. 08.03.2022. Provedba upisa promjena osobnih podataka
17. 08.03.2022. Rješenje promjena člana uprave
18. 08.03.2022. Provedba upisa promjena člana uprave
19. 06.07.2021. Rješenje promjena člana nadzornog odbora
20. 06.07.2021. Provedba upisa promjena članova nadzornog odbora
21. 21.05.2021. Druge objave podataka i priopćenja subjekata
22. 12.02.2021. Rješenje ispravak rješenja
23. 12.02.2021. Provedba upisa ispravak rješenja o upisu po službenoj dužnosti
24. 11.02.2021. Rješenje upis predsjednika uprave
25. 11.02.2021. Provedba upisa promjena predsjednika uprave
26. 27.01.2021. Rješenje brisanje predsjednika uprave
27. 27.01.2021. Provedba upisa promjena člana uprave
28. 28.08.2020. Provedba upisa promjena osobnih podataka
29. 11.07.2020. Provedba upisa adresa elektroničke pošte
30. 11.07.2020. Rješenje adresa elektroničke pošte
31. 24.03.2020. Druge objave podataka i priopćenja subjekata
32. 10.07.2019. Rješenje promjena članova nadzornog odbora
33. 10.07.2019. Provedba upisa promjena članova nadzornog odbora
34. 08.05.2019. Druge objave podataka i priopćenja subjekata
35. 10.10.2018. Rješenje o promjeni članova nadzornog odbora
36. 10.10.2018. Provedba upisa promjena članova nadzornog odbora
37. 08.08.2018. Provedba upisa promjena osobnih podataka
38. 05.07.2018. Rješenje Upis promjene djelatnosti unutar predmeta poslovanja i promjena odredbi statuta
39. 05.07.2018. Provedba upisa promjena djelatnosti unutar predmeta poslovanja, promjena odredbi statuta
40. 21.11.2017. Provedba upisa promjena osobnih podataka
41. 29.07.2017. Provedba upisa promjena upisanih podataka, promjena člana uprave
42. 29.07.2017. Rješenje Upis promjene upisanih podataka članova uprave i promjene članova uprave
43. 14.07.2017. Provedba upisa promjena djelatnosti unutar predmeta poslovanja, promjena člana nadzornog odbora, promjena odredbi statuta
44. 14.07.2017. Rješenje Upis promjene djelatnosti unutar predmeta poslovanja, promjene članova nadzornog odbora i promjene odredbi statuta
45. 24.05.2017. Rješenje Upis promjene člana uprave
46. 24.05.2017. Provedba upisa promjena člana uprave
47. 09.03.2017. Rješenje Upis promjene članova uprave
48. 09.03.2017. Provedba upisa promjena članova uprave
49. 09.03.2017. Provedba upisa promjena članova nadzornog odbora
50. 09.03.2017. Rješenje Upis promjene članova NO
51. 12.08.2016. Provedba upisa promjena članova nadzornog odbora
52. 12.08.2016. Rješenje o upisu promjene članova NO